Roar Bustnes er ny administrerende direktør ved Ferroglobe Mangan Norge AS.

– Jeg valgte å gripe muligheten når den var der

30 august, 2019 13:00 Del Del Del

Han fikk tilbudet fra eierne rimelig fort og han valgte å takke ja. Roar Bustnes er den nye administrerende direktøren hos spanskeide Ferroglobe Mangan Norge AS.

Når vi treffer han har han ikke engang rukket å bytte kontor fra sin tidligere stilling i Ferroglobe som teknisk sjef. Nå i høst er han akkurat i ferd med å gå løs på sin nye rolle.

Rask prosess
Etter at Bjørn Ugedal valgte å si opp som administrerende direktør i Ferroglobe i sommer, ble det en intern rekruttering. Bustnes ble utfordret til å ta en dialog med de spanske eierne.

– Etterpå fikk jeg tilbudet ganske fort. Jeg så på det som en mulighet og jeg valgte å gripe den når den var der, sier han.

Så gikk det slag i slag med ferieavvikling, sier han om årsaken til at han ikke har rukket å innta sjefskontoret.

Lang fartstid
Det er langt fra første gang Roar Bustnes trår i korridorene på bygget.

– Jeg begynte på Jernverket i 1983 som operatør på råjernet og det var i samme bygg som Ferroglobe holder til i dag, forteller han.

Parallelt med dette studerte han ingeniørfag via NKI på kveldstid, før ferden gikk videre til heltidsstudier på ingeniørhøgskolen i Trondheim i 1985. To år etter var han ferdig utdannet ingeniør med påbygning innenfor produksjonsteknikk og økonomi fra ingeniørhøgskolen i Bergen. Tilbake til Mo kom han ikke før i 1997, da som vedlikeholdssjef på daværende Fesil. Før det hadde han vært innom jobber både i det offentlige og i det private.

Roar Bustnes har lang fartstid fra industrien, og kom fra stillingen som teknisk sjef.


Nye utfordringer
Når Bustnes nå tar fatt i sin nye rolle, vil han få en litt annerledes arbeidshverdag enn tidligere.

– Den største forskjellen blir kanskje å være mindre operativ og å skifte fra ansvar for én del av driften til totalansvar. Nå må jeg ha et mer overordnet innblikk i all drift og ikke minst får jeg totalansvar for endelig resultat. Så må jeg jobbe mer utadrettet, mot for eksempel andre samfunnsaktører, interessenter og media, og jeg må ha mer dialog med ledelsen i Spania og rapportere til dem, forklarer han.

Men Roar tar med seg erfaringer fra sin tidligere stilling som teknisk sjef i bedriften

– Jeg har vært i her i Ferrogloge Mangan Norge i snart 13 år nå, så jeg kjenner bedriftskulturen og organisasjonen godt. I tillegg har jeg hatt lederstillinger i nesten 30 år, så jeg mener jeg har erfaring med meg som er relevant. Jeg har også ledet større prosjekter her og opplevd at de har gått veldig bra, så det er også en erfaring å ha med seg inn i denne rollen, sier Bustnes.

Ser fremover
Roar forteller at det de som jobber i Ferroglobe er viktige for at bedriften skal lykkes.

– Vi har en dyktig og stabil arbeidsstokk med høy kompetanse i alle ledd. Vi er omstillingsdyktig og har god teknisk stand på produksjonsutstyret vårt. Produksjonen er stabil og vi har gode HMS-tall, sier Bustnes.

Ferroglobe jobber aktivt både for å rigge seg for fremtidige miljøkrav og rekrutteringsbehov.

– Vi presterer veldig godt miljømessig, men vi kommer til å bli stilt over for strengere krav i framtida. Videre er konkurransen om arbeidskraft stor. I de nærmeste årene vil det være behov for å rekruttere en rekke nye medarbeidere, fordi vi har høy gjennomsnittsalder og mange vil gå over i pensjonistenes rekker. Ellers påvirkes vi av internasjonale svingninger i økonomi, noe vi ikke rår over, den nytilsatte direktøren.

Aktiv på privaten
Bustnes kaller seg nesten Båsmoværing, men reklamerer først og fremst for hjembygda:

– Jeg er født og oppvokst i Rana i ei lita bygd kalt Løkberg utenfor Båsmo, så jeg kan nesten kalle meg for båsmoværing.

I dag bor han på Alteren med kona. Tre barn og to bonusbarn er voksne og har forlatt heimhusene.

– Jeg synes egentlig ikke at tida strekker til. Med hus har jeg alltid noe å gjøre. Det samme gjelder hytta på Nesna. Den brukes mye og er alltid under utvikling.

Av andre fritidssysler nevner han å bruke naturen.

– Elgjakta setter jeg høyt. Ellers trives jeg på tur, både til fots og på ski. Jeg prøver å holde meg i form og trene litt på den måten. Ellers plukker vi mye bær, fisker når vi er på Nesna og er stort sett selvforsynt med kjøtt via elgjakta.

Roar er også forberedt på endringer i arbeidsmengden i sin nye stilling.

– Jeg må nok være mer tilgjengelig hele tida, en del mer tid på jobb og kanskje jobbe mer hjemmefra.

Bustnes skal ta styringen ved Ferroglobe Mangan Norge AS som produserer manganlegeringer i to smelteovner.

Trives i Ferroglobe
Roar Bustnes har i alle fall planlagt å bli i selskapet. Han synes han hører hjemme hos Ferroglobe og kan ikke se for seg å jobbe andre steder.

– Jeg identifiserer meg med Ferroglobe og ser for meg å jobbe her ut arbeidslivet. Det er en bedrift som er veldrevet og som har utviklet seg i positiv retning over år, sier han.

Bustnes har klare mål for bedriften i sin nye stilling og er opptatt av sine ansatte.

– Vi har allerede god HMS-tall. Å opprettholde de og arbeide for at de skal bli bedre, vil være viktig for meg framover. HMS-tallene i en bedrift sier mye om kulturen og holdningen i bedriften. Ellers vil det være viktig å være anerkjent og ha et godt omdømme eksternt. Vi konkurrerer for eksempel om arbeidskraft med andre bedrifter i industrien, både i parken og eksternt. Internt er det viktig for meg at de ansatte føler at de blir satt pris på og vil være her, poengterer han.

 

 

 

Fakta:

  • Ferroglobe Mangan Norge AS produserer manganlegeringer i to smelteovner med en årskapasitet på ca. 120.000 tonn.
  • Bedriftens produkter, ferromangan og silikomangan benyttes som legeringsmateriale i stålindustrien.
  • Ferromangan og silikomangan utvinnes fra malm som blant annet er levert fra Afrika og Brasil, kvarts fra Norge og fra koks levert fra Russland, Sør-Amerika og andre land i Europa.
  • Markedet for bedriftens produkter er i all hovedsak stålindustri i Europa, men også noen leveranser til USA.
  • Eierne er spanske Grupo FerroAtlántica S.A (siden 2017).
  • Ferroglobe er en av verdens største produsenter av ferro- og silikomangan.
  • Omsetter for cirka 700 MNOK og har 85 ansatte.

 

Del Del Del