Aud Eliassen (t.v) og Solfrid Vatshaug har kommet over mange historiske skatter underveis, her med noen av Jernverkets første styreprotokoller.

Jernverksarkivet får nytt hjem

14 juni, 2019 10:55 Del Del Del

I flere måneder har to driftige damer med lang fartstid hos gamle Norsk Jernverk og Mo Industripark AS, jobbet iherdig med å pakke ned arkivet etter AS Norsk Jernverk, som nå får et nytt hjem hos Arkiv i Nordland.

Et viktig oppdrag
På mer enn 500 hyllemeter med arkiv etter Jernverket og Koksverket finner man styreprotokoller, historiske avtaler, timestemplingskort, publikasjoner, tappeprotokoller og andre papirer i hopetall. Arkivet dekker i all hovedsak «jernverksperioden» fra 1946-1989, men det er også en god del dokumenter datert før dette i arkivet.
– Jeg blir så ydmyk, sier Solfrid Vatshaug mens hun blar forsiktig gjennom et gammelt dokument datert 1893. Det er gåsehudstoff, sier hun.

Industrivirksomheten i Mo Industripark i dag har røtter som går flere hundre år tilbake i tid. Ranas industrihistorie kan deles opp i flere faser og er også en betydelig del av nasjonal industrihistorie. De to damene som har fått det ærefulle arkivoppdraget, har også hatt anledning til å se gjennom en god del av dokumentene, noe som var nødvendig for å sortere innholdet riktig før nedpakking.
– Det har blitt noen studietimer her nede underveis, smiler Aud og tilføyer at det er utrolig mye gøy materiale med historisk sus over seg.

– Jeg blir så ydmyk, sier Solfrid Vatshaug mens hun blar forsiktig i et gammelt dokument datert 1893.

Tilgjengeliggjøring
Arkivet etter virksomheten til AS Norsk Jernverk har for det meste stått tørt lagret i kjelleren på det første administrasjonsbygget til Jernverket, det som i dag er kjent som «Gulbygget» i Mo Industripark. Det har vært et ønske fra arvtakeren til Jernverket, Mo Industripark AS, om å flytte arkivet til et mer egnet sted samt å gjøre materialet tilgjengelig for publikum med tiden.
Adm. dir i MIP AS, Arve Ulriksen, er fornøyd med at jobben nå er i gang.
– Vi har vært opptatt av å ta vare på arkivet, noe vi også har gjort etter beste evne i årenes løp. Men vi mangler arkivfaglig kompetanse i tillegg til at vi gjerne skulle sett mye av materialet tilgjengeliggjort i form av digitalisering for våre etterkommere, forklarer Ulriksen.

Stor nasjonal betydning
MIP AS har i en del år allerede jobbet med å få på plass en avtale om avlevering av det som ikke kan kalles annet enn norsk industrihistorie. Senhøstes 2018 kom vurderingen fra Arkivverket som slo fast at «Jernverksarkivet» er av stor nasjonal betydning og burde tas vare på, slik også Arkiv i Nordland vurderte det. MIP AS bevilget derfor en halv million for å få arkivet flyttet til Bodø og Arkiv i Nordland for oppbevaring i egnede magasiner.

Selv om årene har gått, er Ulriksen opptatt av å ta vare på historien.
– Det begynner allerede å bli lenge siden Jernverket ble lagt ned, og vi må gjøre vårt for å sørge for at den oppvoksende slekt, ikke bare i landsdelen men også i Norge, kjenner norsk industrihistorie. Derfor har vi bevilget midler til flytteprosjektet som nå er i gang.

Arkiv i Nordland har vært på befaring på Mo flere ganger og har bistått med arkivfaglig kompetanse under planleggingen av nedpakkingen.

 

Solfrid Vatshaug (t.v) og Aud Eliassen lytter nøye mens prosjektleder hos Arkiv I Nordland Solveig H. L. Jensen forklarer hvordan arkivskuffene må pakkes og merkes.

Historisk skattekammer

Aud har flere tiår bak seg med arkiverfaring i arkivet hun nå er i gang med å pakke ned sammen med Solfrid. Selv om Solfrid også har lang fartstid i Mo Industripark AS, påpeker hun at det er det Aud som har arkivkompetansen og derfor er sjefen. De mener likefult begge at de jobber godt sammen.
– Det er kjempespennende å ha fått dette oppdraget, det er artig stoff. Aud har jo gått her et helt liv, det er hun som er basen her og vet av ting og kan ting, sier Solfrid med et smil.

Humøret er det ingenting å si noe på underveis i det nitidige arbeidet med å gå gjennom arkivboks etter arkivboks. Aud Eliassen (t.v.) og Solfrid Vatshaug

– Vi er et fint team, poengterer Aud før Solfrid skyter inn; ja vi er skikkelig samkjørt nå, god fordeling.

Damene har kommet over mange skatter blant arkivmaterialet, blant annet kontraktsdokumenter og korrespondanse mellom den Norske stat og forretningssyndikatet til mannen bak Dunderland Iron Ore Company, Tomas Alva Edison datert tidlig på 1900-tallet.
– Jeg har lært mye nytt også underveis som jeg ikke visste om, forteller Solfrid og viser blant annet frem det hun konkluderer med er en gammel styremøteprotokoll datert like før andre verdenskrig.

– De hadde planene i orden, tilføyer Aud Eliassen.

Største avlevering noensinne
Prosjektleder i Arkiv i Nordland, Solveig Lindbach Jensen sier arkivet er i god forfatning og inneholder mye spennende.
– Prosjektet, som har en ramme på en drøy million, er nå igangsatt og vi ser fram til å få arkivet til vårt depot, slik at flere kan få glede av arkivet etter Jernverket. Det vil naturligvis knytte seg ytterligere kostnader med katalogiseringsarbeidet, da hver arkivboks og protokoll skal gjennomgås og registreres. Vi kommer til å søke statlige midler gjennom Arkivverket for å kunne gjennomføre prosjektet tilfredsstillende, sier Jensen, som allerede har mottatt den første containeren med over 100 flytteesker med arkivmateriale, forklarer Jansen.

– Det er viktig at denne delen av vår nasjonale industrihistorie blir ivaretatt og synliggjort. Arkiv i Nordland er veldig glad for at Mo Industripark AS tar ansvar for arkivet, og bidrar økonomisk til at vi kan få flyttet arkivet, katalogisert og tilgjengeliggjort historien til Norsk Jernverk AS. Det er et eksempel til etterfølgelse, konstaterer hun.

Dette er den største avleveringen av arkiv fra en privat aktør som Arkiv i Nordland har mottatt.

MIP AS startet arbeidet med å finne en mer permanent løsning for jernverksarkivet for noen år siden, med et ønske om at samligen etter jernverket skulle bli tatt enda bedre vare på samt tilgeliggjøres for publikum. Avbildet er Solveig H. L. Jensen va den første containeren ankom Bodø tidligere i mai.

 

To containere fulle
Selv om Solfrid og Aud allerede har tilbragt utallige timer under bakken med lite dagslys og mye støv, er det enda noe som gjenstår av nedpakkingen. To store containere fulle av rundt 250 flytteesker er allerede sendt oppover til Bodø, som mottok den første containeren i begynnelsen av mai. Nå tar damene, som begge er gått av med pensjon, seg en velfortjent ferie før de gjenopptar arbeidet etter sommeren. Da skal enda flere hyllemeter med arkiv pakkes ned.
– De blir bra med en pause nå. Det er så fint ute når sommeren kommer, så det gleder jeg meg til å nyte. Når arkivet har ligget trygt og godt i så mange tiår her nede, tror jeg det skal gå bra om det ligger i noen måneder til. Dessuten har de nå fått litt å puske med der oppe i Bodø med et par hundre esker, det kan være de synes det er greit å få arkivet i flere puljer, avslutter Solfrid med glimt i øyet.

 

– Det begynner allerede å bli lenge siden Jernverket ble lagt ned, og vi må gjøre vårt for å sørge for at den oppvoksende slekt, ikke bare i landsdelen men også i Norge, kjenner norsk industrihistorie. Derfor har vi bevilget midler til flytteprosjektet som nå er i gang, Sier Adm. dir i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen. Her er Ulriksen (andre fra venstre sammen med Solfrid Vatshaug, Aud Eliassen, Solveig H. L. Jensen, Arkiv i Nordland rundt juletider i fjor.

Del Del Del