Skisse av det planlagte Arctic Circle Data Center AS

Jobber for ACDC

18 mars, 2014 12:20 Del Del Del

10. februar ble Arctic Circle Data Center AS etablert, med Jan-Erik Svensson som daglig leder.

Styreleder er Arve Ulriksen, og styremedlemmer er Henrik Johansen og Thoralf Lian.

Selskapets formål er å utvikle og legge til rette for etablering av datasenter i Mo Industripark, samt virksomhet som naturlig ellers måtte stå i forbindelse med dette.

Selskapet har kontoradresse sammen med Inkubator Helgeland AS i Halvor Heyerdahls vei 48. Det er Mo Industripark AS, Rana Utviklingsselskap og Inkubator Helgeland AS som er eiere, og de har gått inn med en total egenkapital på 600.000 kroner. Aksjekapitalen er på 150.000 kroner.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_12

 

 

Del Del Del