Bildet viser lossingen av rør for Wascos Polarledkontrakt.

Johan Sverdrup-rørledningen til Malaysia

19 desember, 2015 10:39 Del Del Del

Statoil ASA Norge har tildelt oppdraget med rørbelegging for Johan Sverdrup-prosjektet til Wasco. Ingen deler av oppdraget vil bli utført ved selskapets fabrikk i Mo i Rana, men leveres fra selskapets anlegg i Malaysia.

Morselskapet til Wasco Coating Norway AS, Wah Seong Corporation Berhad (WSC-konsernet), sendte fredag 4. desember ut en børsmelding i Malaysia om tildelingen av oppdraget. Omfanget av kontrakten er på 39,5 millioner US dollar, som etter dagens kronekurs tilsvarer om lag 340 millioner kroner. Selskapet skal utføre alt av coating (belegging) av rør, med så vel korrosjonsbeskyttelse, intern flytbelegg («Flow Coating») og betongbelegging utenpå rørene. Det var betongbelegging som Wasco Coating Norway AS utførte ved deres anlegg i Mo Industripark for Polarled.

Kontrakten for Johan Sverdrup eksportrørledningsprosjekt (JoSEPP) innebærer belegg på totalt ca. 430 km med 18-tommers og 36-tommers rør. Produksjonen er forventet å starte i siste kvartal av 2016 og skal være ferdig innen midten av 2017.

Levering av rørbeleggtjenester er kjernevirksomheten i WSC-konsernet.

 

Kort om Johan Sverdrup-prosjektet

Målet for Johan Sverdrup eksportrørledningsprosjekt (JoSEPP) er å gi en transportløsning for olje og gass fra Johan Sverdrup-feltet til fastlandsterminaler for olje og gass, på Mongstad og Kårstø.

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel, og det ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Stavanger.

Det er forventet at feltet har ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat olje, og feltet vil være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Produksjonsstart for feltet er berammet til slutten av 2019, og det bygges ut i flere faser, der den første fasen utgjør et feltsenter med fire plattformer.

Rørledningen på 36-tommers diameter er om lag 283 km lang, og den skal gå nordover til Mongstad. Rørledningen på 18-tommers diameter er om lag 156 km lang, og går østover fra Johan Sverdrup-plattformen til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s4

Del Del Del