Børre på Berget ble et populært innslag med sitt "Vi bryr oss"-budskap til førsteklassene i Ranaskolene. Her bistår adm. dir. Arve Ulriksen som utrykningsperson med mobilt førstehjelpskrin og blålys.

Jubileumsåret 2014

16 desember, 2014 15:11 Del Del Del

25 år er kanskje ingen alder for en bedrift. Årets jubileumsmarkering for en rekke bedrifter i Mo Industripark er likevel et bilde på det store tidsskillet fra Rana før omstilling og til Rana i dag.

2014 var et jubileumsår med mange innfallsvinkler. Det var markering av 200 år siden grunnloven ble skrevet, det var 50 år siden Mo kommune og Nord-Rana kommune ble slått sammen til Rana kommune, og det var 50 år siden produksjonsstart ved Rana Gruber, ved Norsk Koksverk, og utvidelsen av råjernverket, samt start av Vikabandet. Og det var altså 25 år siden en rekke bedrifter ble etablert som følge av omstillingen i Rana fra 1988 til 1992.

 

Mo Industripark AS gjennomførte i 2014 mange eksterne arrangementer for å markere bedriftens viktige posisjon i Ranasamfunnet. Vi besøkte alle førsteklassene ved barneskolene i Rana med forestillingen «Børre på Berget», og vi besøkte alle sykehjem i Rana sammen med musiker Kikkan Sternang. I tillegg besøkte vi noen avdelinger på sykehjem sammen med de to unge musikerne Elina og Marika Kulset.

På denne måten ønsket Mo Industripark AS å markere seg som den samfunnsaktør bedriften er, for de unge som skal bli framtidige arbeidstakere, og for å hedre de eldre som har bygd Rana til det vi har i dag.

 

Søstrene Elina (t.v.) og Marika Kulset holdt minikonserter ved de tre avdelingene ved Selfors sykehjem.

Søstrene Elina (t.v.) og Marika Kulset holdt minikonserter ved de tre avdelingene ved Selfors sykehjem.

Musiker Kikkan Sternang var et populært innslag, da han bidro med sang og musikk for de eldre.

Musiker Kikkan Sternang var et populært innslag, da han bidro med sang og musikk for de eldre.

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s10

Del Del Del