Tag Archive: Elina Kulset

  • 16 desember, 2014

    25 år er kanskje ingen alder for en bedrift. Årets jubileumsmarkering for en rekke bedrifter i Mo Industripark er likevel et bilde på det store tidsskillet fra Rana før omstilling og til Rana i dag.