Julehilsen 2017

22 desember, 2017 16:34 Del Del Del

2017 har vært et spennende og begivenhetsrikt år i MIP-konsernet og Mo Industripark. Vi bidrar i styrking av forskningsmiljøet i Rana og retter øynene til nasjonale forskningsmiljø nordover gjennom vår deltakelse i en rekke nettverk og prosjekter. Samtidig er vi også involvert i FoU arbeid med internasjonalt tilsnitt.

Stadig flere aktører får øynene opp for MIP as som både samfunnsaktør, næringslivsbygger og innovasjonsmotor, nasjonalt så vel som internasjonalt. Vi lykkes godt med en rekke bærekraftprosjekter og vi er på god vei mot å spisse vår satsing på å bli en grønn industripark i verdensklasse. Dette blir lagt merke til og flere politikere nasjonalt har løftet frem Mo Industripark som eksempel til etterfølgelse, noe vi er stolte av. Alle våre samarbeidspartnere muliggjør at vi lykkes sammen.  

I tillegg jobber vi aktivt for å tiltrekke oss oppmerksomhet fra investorer utenfor landets grenser, noe som er på god vei til å resultere i nyetableringer i 2018. Ranaindustrien får stadig flere ben å stå på, og vi må ta sikte på å posisjonere oss ytterligere mot endringene som kommer i industrien og andre sektorer i tiden fremover.

Digitalisering og robotisering er høyaktuelt og vil fortsette å være det i kommende år. Dette vil kunne føre til enda flere merkbare endringer i 2018, og vi tar sikte på at MIP-konsernet skal gå disse endringene i møte og være i front på fremtidens utvikling. Slik sikrer vi konkurransedyktigheten vår og sørger for vekst i årene som kommer også, for Nord-Norges industrihovedstad. Dette ville ikke vært mulig uten tålmodig jobbing av alle ansatte og en god dialog med våre samarbeidspartnere.

Vi ønsker gjerne å takke alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere for året som har gått. Vi ser frem til å treffes i 2018!

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Arve Ulriksen

Administrerende Direktør, Mo Industripark as

  

Del Del Del