God jul og godt nytt år!

Julehilsen 2018

21 December, 2018 14:49 Del Del Del

2018 har vært nok et år fylt med høy aktivitet i MIP-konsernet og Mo Industripark, og vi gleder oss over at det går godt med industrien i Rana og på Helgeland. Vi høster stadig mer nasjonal og internasjonal anerkjennelse for den jobben vi gjør i Mo Industripark knyttet til bærekraft. Energieffektivisering, sirkulærøkonomi og utslippsreduksjoner er fortsatt selvsagt høyt på agendaen for bedriftene i parken, og mange har oppnådd gode resultater over år i sine forbedringsprosjekter.

Vi jobber fortsatt aktivt for å tiltrekke oss oppmerksomhet fra investorer og selskaper nasjonalt og internasjonalt. Dette har blant annet resultert i flere nyetableringer i 2018. Ranaindustrien får dermed stadig flere ben å stå på, og vi må ta sikte på å posisjonere oss ytterligere mot endringene som kommer i industrien og andre sektorer i tiden fremover.

Dette blir stadig viktigere for våre eksportorienterte bedrifter som påvirkes av svingninger i globale markeder. Nyinvesteringer på effektivisering av egen drift, både når det kommer til materialstrømmer og energi, står på blokka hos flere av bedriftene i Mo Industripark. Tiltak for å bedre utslippssituasjonen til luft og vann ytterligere er også på trappene. Vi merker oss også et stort engasjement fra publikum knyttet til sistnevnte, noe vi setter stor pris på, og kommer til å ha fokus på også i 2019.

Samarbeidskulturen blant bedriftene i regionen blir stadig bedre og viljen til å utveksle erfaringer og ideer for å løse felles utfordringer er stor. Mange av initiativene høster også oppmerksomhet utenfor landsdelsgrensene, og har ført til at flere sentrale politikere nasjonalt har løftet frem Mo Industripark som et vellykket eksempel på bærekraftig, fremtidsrettet industri. Dette bør vi være stolte av. Alle våre samarbeidspartnere muliggjør at vi lykkes sammen.  

MIP-konsernet tar fortsatt sikte på å gå de teknologiske endringene som kommer i møte og være i front på fremtidens utvikling. Slik sikrer vi konkurransedyktigheten vår og sørger for ytterligere vekst i årene som kommer også, for Nord-Norges industrihovedstad. Dette ville ikke vært mulig uten tålmodig jobbing av alle ansatte og en god dialog med våre samarbeidspartnere og publikum.

Vi ønsker gjerne å takke alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere for året som har gått. Vi ser frem til å treffes i 2019!

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Arve Ulriksen

Administrerende Direktør, Mo Industripark as

 

Del Del Del