God jul og godt nytt år!

Julehilsen 2019

20 desember, 2019 15:52 Del Del Del

Industrien i Rana er i godt driv og vi kan se tilbake på et år som har vært preget av høyt tempo, store investeringer, nye etableringer og noen skjær i sjøen. Det er svært gledelig å registrere at industrien i regionen i stort går godt og at flere har investert i nytt utstyr for å både bedre egen drift hva gjelder energiforbruk og utslipp, men også for å kunne ta på seg nye oppdrag. Dette blir lagt merke til langt utenfor regionen, og Mo Industripark er stadig et referansepunkt når det kommer til bærekraftige satsinger innenfor sirkulær økonomi, reduksjoner av utslipp og effektivisering av energibruk.

Diversifisering av aktivitetene i Mo Industripark blir stadig viktigere for å fortsatt være konkurransedyktige også i fremtiden. Våre største bedrifter er eksportorienterte, noe som betyr at svingninger på de globale markedene og tilspisning av storpolitiske konflikter, i betydelig grad påvirker konkurransekraft og markedssituasjon for våre bedrifter. Derfor blir det viktigere og viktigere at vi jobber godt med rammevilkår på hjemmebane samt lykkes med å tiltrekke oss nye etaleringer, slik at industrien har enda flere ben å stå på. Dette har vi i MIP-konsernet hatt fokus på i 2019 og det vil vi også ta med oss inn i det nye året.

2019 har også vært et merkeår i historisk sammenheng da vi i september markerte at det var nøyaktig 30 år siden siste tapping på råjernverket. Dette symboliserer samtidig at det var 30 år siden driften i industriparken gikk over fra statlig til privat eie, selv om vedtaket om nedleggelse kom året før. Vi kan stolt se tilbake på tre tiår med både opp- og nedturer men en industri i Rana og Mo Industripark som i dag er bredere enn noen gang tidligere og som på miljøsiden har tatt sjumilssteg. Dette betyr ikke at vi skal si oss fornøyd med hva vi oppnår, og mål å forbedre utslippssituasjonen og effektivisere energibruk samt lykkes med sirkulær økonomi, vil også være med inn som hovedfokus i det nye året. Digitalisering vil for industrien som for andre sektorer bli mer og mer viktig for å lykkes med dette.

Det siste året har på lokalt plan vært preget av et tøft debattklima om vanskelige lokaliseringsspørsmål av institusjoner på Helgeland. Dette har vært slitsomt for noen og enhver, men vi kan med glede melde at samarbeidskulturen mellom næringslivsaktører i regionen fortsatt er god. Vi mener dette er avgjørende for at vi skal ha en sterk region med et bredt arbeidsmarked som skaper nye jobber og er en økonomisk motor i Nord. Etableringen av ny aktivitet i Mo Industripark og utmeislingen av aktiviteten i det som etter hvert blir Nesna Industripark ser vi på som et viktig ledd i å styrke eksisterende industri på hele Helgeland.

Vi har mye å være stolte av her i regionen med en industri som er i verdensklasse når det kommer til energi og miljø. Vi har tatt tøffe tak tidligere og turt å satse på områder som for mange var ukjent og kanskje litt skremmende. Men industrien er ikke kjent for å ta minste motstands vei, vi går derfor inn i et nytt år med pågangsmot, arbeidsvilje og et ønske om å skape utvikling. Dette til ikke være mulig uten alle våre konstruktive samarbeidspartnere.

Vi ønsker gjerne å takke alle våre flotte ansatte, kunder og samarbeidspartnere for året som snart har gått. Vi ser frem til å treffes i 2020.

Ønsker med dette alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Arve Ulriksen,

Administrerende Direktør, Mo Industripark as

Del Del Del