Julehilsen 2020 – Annerledesåret

22 desember, 2020 10:14 Del Del Del

Da vi startet året var det få som kunne spå hvordan vi alle sammen kom til å bli kraftig påvirket av en usynlig trussel; koronaviruset.

Den globale pandemien slo ut samfunnet og mye gikk i dvale fra mars. Sykdom, smitteverntiltak og nye vaner fikk store konsekvenser i flere sektorer og konkurser og den høyeste arbeidsledigheten siden etterkrigsårene var et faktum.

Borte ble mange av de fysiske møteplassene og borte ble også dermed tankene om å markere at det var 65 år siden første tapping skjedde ved Norsk Jernverk med publikumsaktiviteter. Digitaliseringen tok sjumilssteg og nye digitale former å treffes på ble den nye normalen i rekordfart. Vi ble gode på å holde avstand og eksperter på spriting av hender. Men for mange bedrifter og folk ble det tøft.

Krisepakker og rentenedsettelser har vært blant verktøyene for å motvirke effektene av korona. I sommer fikk vi tilsynelatende en liten pause fra virusets herjinger, mens vi den siste tiden har sett flere store lokale utbrudd over hele landet, også i Rana. Hvor lenge vi fortsatt må leve med smitteverntiltak og reiserestriksjoner i påvente av en vaksine, er usikkert, og for mange er langtidsplanlegging vanskelig. Friskmelding eller avslapping er med andre ord for tidlig.

Industrien i Rana har opplevd både store og små kriser siden starten midt på 50 tallet. Og selv om noen perioder har vært mer krevende enn andre, viser industrien nok engang en enestående evne til å både tenke og handle raskt for å sikre sine ansatte og egen drift under koronapandemien. Så langt har mange klart seg veldig bra, mens andre opplever utfordringer knyttet til reiserestriksjoner og karantenekrav. Like fullt, mens avisoverskriftene i perioder kun har omhandlet korona, har industrien jobbet videre med planer for fremtidsinvesteringer og forbedringer i egen drift i en enda mer bærekraftig retning.

Hydrogen, batterier og karbonfangst og -lagring er blant de største initiativene det jobbes med i industriparken for å styrke både eksisterende industri og for å få realisert nye etableringer. Lykkes man med disse prosjektene vil det ha stor betydning for å redusere utslipp fra landbasert industri, men også for å erstatte fossile energikilder på sikt.

Vi går snart inn i et nytt år med kanskje større usikkerhet enn på lenge, og for deler av næringslivet som faktisk har opplevd vekst under koronakrisen, ser det nå ut til å flate ut. Spørsmålene er mange; Hvordan blir aktivitetsnivået? Hvor lenge må vi leve med smitterestriksjoner? Hvordan reagerer markedene på mer gjenåpning? Hva skjer med etterspørselen og folks vaner? Vil flere rammes av en forsinket koronasmell? Hva skjer med rentenivået? Vil mange fortsatt være arbeidsledig? Vil smitten øke? Og kanskje ikke minst, når kommer det vaksine? Men tross usikkerheten, ser jeg grunn til å være litt optimistisk også.

Vi ser i skrivende stund ut til å ha klart oss bedre enn mange andre land når det kommer til utbredelse av smitte og antall døde og innlagte. I tillegg har vi hatt anledning til å bevilge store krisepakker. Veksten siden mars har så langt vært noe bedre enn fryktet, og folk bruker fortsatt penger, om enn noe annerledes enn før krisen. Jeg har tillit til at vi har utholdenhet til å fortsette den kollektive innsatsen for å hindre smittespredning, at levedyktige bedrifter overlever og at de avbøtende tiltakene blir mer treffsikre.

Vi vil gjerne takke alle våre flotte ansatte, kunder og samarbeidspartnere for annerledesåret som snart har gått. Vi ser frem til å treffes -særlig fysisk- i 2021.

Ønsker med dette alle en god jul og et godt trygt nytt år!

Del Del Del