Fv: Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland; Arve Ulriksen, Mo Industripark as; Christel Halsen, Statens Innkrevingssentral.

Klart for Digital21 innspillmøte i Mo i Rana

29 januar, 2018 10:02 Del Del Del

Digital21 ønsker å få innspill fra næringslivet om hvor skoen trykker og hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedrifter skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Målet er å lage en sektorovergripende, nasjonal digitaliseringsstrategi. 7. februar er det klart for innspillmøte i Mo i Rana.

Digital21 er et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på hvordan man kan styrke næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap, i takt med den økende digitaliseringen. 13 personer fra innovasjons- og IT-miljøer, næringsliv og industri ble i fjor sommer oppnevnt til å sitte i styringsgruppen. Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen er en av de 13 og for øvrig den eneste representanten fra Nord-Norge.

– Jeg er veldig glad for at et av innspillmøtene i denne prosessen legges til Mo i Rana og jeg oppfordrer så mange som mulig fra hele Nordland, både industrien og næringslivet for øvrig til å delta på møtet 7. februar for å dele erfaringer, bekymringer og behov for fremtiden. Digitalisering angår oss alle enten vi liker det eller ei, og denne strategien vi utformer nå vil være et viktig utgangpunkt for myndighetene når de skal vurdere hva de kan gjøre for at næringslivet kan lykkes med å møte digitaliseringen, sier Ulriksen.

Næringslivet involveres på flere måter
Digital21 vil jobbe med å analysere hvilke faktorer som påvirker næringslivets evne til ​både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap. Mange elementer spiller en rolle her og seks ekspertgrupper som skal se på ulike områder er derfor etablert: Muliggjørende teknologier; Forskning, utvikling og innovasjon; Kompetanse; Infrastruktur; Offentlig rammeverk; Sikkerhet.

Både gjennom 10 innspillmøter rundt omkring i landet i januar og februar, samt muligheten til å sende inn innspill direkte på Digital21s hjemmeside, samles det nå inn store mengder informasjon som ekspertgruppene og styringsgruppen skal jobbe med fremover.
 

Håper på bred deltakelse
ARENA-klyngen Arctic Cluster Team (ACT) skal styrke industriens bærekraft, og har i likhet med Mo Industripark satt digitalisering høyt på agendaen. Sammen med Digital21 fasiliterer ACT og Kunnskapsparken Helgeland (KPH) møtet 7. februar, og klyngeleder Monica Paulsen i KPH kommer med en tydelig oppfordring.

– Dette er det eneste innspillmøtet mellom Trondheim og Tromsø, og den beste anledningen vi har til å gi innspill om rammebetingelser, infrastruktur og politikk som kan fremme digitaliseringen i Nordland. Hvordan kan digitalisering styrke konkurransekraften? Og hvilke barrierer hindrer digitalisering av norske virksomheter – eller din virksomhet? Statens innkrevingssentral, Kvarøy fiskeoppdrett og Norwegian Crystals vil presentere i plenum, og flere virksomheter vil bidra med innlegg i gruppesesjonene for å starte dialogen. I tillegg til å gi dine innspill, er dette en glimrende anledning til å diskutere digitalisering med andre bedrifter, sier Paulsen.

Tid: 7. februar kl. 08:30-12:45

Sted: Scandic Meyergården

Påmelding innen 31. januar her

 

Del Del Del