NHO-leder Kristin Skogen Lund påpekte at Norge har vært så tilfreds med velstanden oljen har gitt, at man i for liten grad har sørget for utvikling innenfor andre sektorer.

Klart signal om viktigheten av god infrastruktur

19 februar, 2016 12:44 Del Del Del

– Det er signal vi må ta til etterretning, blant annet ved å etablere storflyplass på Helgeland.

Det sier markedssjef i Mo Industripark AS, Jan I. Gabor, etter å ha snakket med statsminister Erna Solberg og hørt på NHO-leder Kristin Skogen Lund, under under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø.

Uten at storflyplass på Helgeland ble nevnt konkret, fremhevet både statsministeren og NHO-lederen betydningen av en solid infrastruktur i nord.

– Vi må stå rustet for fremtidig vekst og utvikling i nord. Dette er signal vi må ta til etterretning, blant annet ved å etablere storflyplass på Helgeland. Kun slik legger vi til rette for vekst. Den strukturen vi har i dag har åpenbart ikke bidratt positivt, sier Jan I. Gabor.

 

Statsminisuer Erna Solberg fremhevet mulighetene i nord og betydningen av en god infrastruktur, både som innleder under Arctic Frontiers og i et møte med representanter fra Mo Industripark AS.

Statsminisuer Erna Solberg fremhevet mulighetene i nord og betydningen av en god infrastruktur, både som innleder under Arctic Frontiers og i et møte med representanter fra Mo Industripark AS.

Hemmet av oljen?

Statsminister Erna Solberg, som både var innleder under Arctic Frontiers business-del og inviterte Mo Industripark AS til et eget dialogmøte, fremhevet viktigheten av en solid infrastruktur i nord.

– Statsminister Solberg var for øvrig godt oppmerksom på den positive utviklingen i nord. Forhold som kompetanse, bolyst og industrielle muligheter ble diskutert, med forslag og oppfordring til samhandling, sier Jan I. Gabor.

Noe av budskapet til NHO-leder Kristin Skogen Lund, som også var blant innlederne under business-delen av Arctic Frontiers-konferansen, var at olje-velstanden har vært så dominerende i Norge, at andre sektorer har sakket akterut. I jakten på nye næringer som på sikt kan erstatte petroleumsindustrien, finner man betydelige utfordringer på tørt land. Her viste NHO-lederen blant annet til utfordringene med spredt bosetting og store avstander, noe som krever investeringer blant annet i infrastruktur.

 

Optimisme på flere fronter

Arctic Frontiers 2016 gikk over seks dager, den siste uka i januar. Industri og miljø var konferansens hovedtema. Til tross for at infrastruktur ble fremhevet som en utfordring, er det i hovedsak optimisme som preger en rekke næringer i nord.

– Det er optimisme knyttet til fremtidig vekst innen næringer som fiskeri og havbruk, muligheter innen mineral og industri, reiseliv og nye næringer som datasentre og algeproduksjon, sier markedssjef Gabor.

I tillegg til Skogen Lund og statsminister Solberg, var Alf-Helge Aarskog (adm.dir Marine Harvest Group), Magni Arge, (representant fra Færøyene, i den danske regjeringen), Elisabeth Tørstad (adm.dir i Oil & Gas DNV GL), Michael Perkinson (direktør og stabssjef i Guggenheim-konsernets globale investeringsavdeling), Rúni M. Hansen (visepresident i Statoils arktiske divisjon) og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (adm.dir i Norsk Olje og Gass) blant innlederne under Arctic Frontiers business-del.

 

  • Markedssjef Jan I. Gabors innlegg til møtet med statsminister Solberg kan leses i helhet på www.mip.no/nyheter

Arctic Frontiers

  • En internasjonal arena med fokus på bærekraftig utvikling, økonomisk så vel som miljømessig, i arktiske strøk. Akvaplan-Niva (Tromsø) er sekretariat
  • Bringer næringsliv, akademikere og myndigheter sammen, for å skape et best mulig fundament for bærekraftig utvikling og vekst
  • Den første Arctic Frontiers-konferansen fant sted i 2007. Konferansene samler mer enn 1300 deltakere, fra 29 land
  • Konferansene bygges på tre tematiske pilarer: Poltikk, næringsliv og vitenskap

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s16

Del Del Del