Fv. HR-sjef Terje Ditlefsen, økonomisjef Magnus Andersen, produksjonssjef Jan Erlend Andersen, vedlikeholdssjef Odd Øystein Bjørsvik, HMS-sjef Finn-Børre Pettersen, råvaresjef Øyvind Engan, verksdirektør Tommy Tunstad, logistikksjef Per Egil Pedersen og teknisk sjef Eirik Michalsen. Foto: Pål Bikset

Komplett verksledelse i Elkem Rana

11 April, 2017 8:45 Del Del Del

Etter at Elkemkonsernet etablerte seg i Rana har de sørget for påfyll av viktige ressurser i verksledelsen.

– Tidligere hadde vi i Fesilkonsernet enkelte lederfunksjoner lokalisert i Trondheim. Etter at vi ble kjøpt opp av Elkem har vi har fått en del ressurser tilført verket her i Rana, sier verksdirektør Tommy Tunstad.

Sammen med Tunstad består ledelsen nå av HR-sjef Terje Ditlefsen, økonomisjef Magnus Andersen, vedlikeholdssjef Odd Øystein Bjørsvik, logistikksjef Per Egil Pedersen og teknisk sjef Eirik Michalsen. Råvaresjef Øyvind Engan er i delt stilling mellom Elkem Rana og Elkem Salten, HMS-sjef Finn Børre Pettersen er i delt stilling mellom Elkem Rana og hovedkontoret og produksjonssjef Jan Erlend Andersen er lånt fra Thamshavn verk.
– Vi er veldig glade for å ha en komplett verksledelse lokalisert i Mo i Rana, sier Tunstad.

I tillegg til påfyll av viktige ressurser har de som en del av Elkemkonsernet fått tilgang til et stort støtteapparat både på drift, teknisk og et internasjonalt markedsapparat.
– Vi har fått nye krav om rapporteringer, men ellers er det business as usual. Det er betryggende å ha et stort konsern i ryggen og Elkem har et uttalt mål om at det skal satses i Rana.
– Vi merker at vi blir satset på. Verket i Mo i Rana er veldrevet og vi er gode på det vi gjør og har en svært kompetent organisasjon, sier økonomisjef Magnus Andersen.

Elkem Rana har 100 ansatte.
– Det er en flott gjeng med god fagkompetanse. Vi synes det er særdeles bra at konsernet velger å investere i Norge, og det er positivt at det brukes ressurser på å bygge opp en ledelse lokalt som er rigget for fremtidig drift, sier Tunstad.

ELKEM:
Elkem er et internasjonalt selskap med produksjon og salgskontor i over 40 land og har fire forretningsområder. Elkem Silicon Materials, Silicones (BSI), Elkem Foundry products og Elkem Carbon.
Elkem er et av verdens ledende selskap innen miljøansvarlig produksjon av metaller og materialer. De viktigste produktene er silisium, silikon, ferrosilisium, støpelegeringer, karbonmaterialer og Microsilica.
Elkemkonsernet har til sammen 3.800 ansatte.

Del Del Del