Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge presenterte det nye konjunkturbarometeret på Agenda Nord-Norge i Alta.

Høyere vekst i nord

8 november, 2016 9:56 Del Del Del

– På alle parametre går Nord-Norge bedre enn resten av landet, spesielt på eksportvekst går det bedre i nord. Det var det positive hovedbudskapet konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge brakte i lanseringen av det nye Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB). Men det er et trusselbilde også, og den største trusselen mot vekst i Nord-Norge er manglende befolkningsvekst. For å snu dette bildet må det skapes nye jobber.

Det nye konjunkturbarometeret er heldigitalt, og nytt er også databasen «Nord-Norge teller», som inneholder økonomisk og sosial statistikk for landsdelen. Her finner man fakta som kan brukes i beslutningsgrunnlag, til presentasjoner, kronikker mv.

KB finner du her: http://kbnn.no/

Bak KB står samme eiere som for Agenda Nord-Norge; Sparebank1 Nord-Norge, LO og NHO. Mo Industripark AS er ny samarbeidspartner på leveranse av innhold til KB, sammen med Bedriftskompetanse, Menon Economics og SALT.

Del Del Del