Produksjonssjef Frank Larsen Nystad og prosessingeniør Mikael Sandvær kan fornøyd konstatere at Ferroglobe Mangan Norge har hatt en vesentlig forbedring i miljøprestasjon de siste årene når det gjelder utslipp til vann.

Kraftig reduksjon i utslipp av tungmetaller

4 desember, 2018 15:06 Del Del Del

Ferroglobe Mangan Norge AS har redusert utslippene av tungmetaller med rundt 80 prosent de tre siste årene, og er langt under konsesjonsgrensen fra Miljødirektoratet. Nå investerer bedriften i ytterligere tiltak.

– Fokuset på renseteknologi og forbedring av denne har helt klart gitt oss gode resultater siste to årene, sier produksjonssjef Frank Larsen Nystad.

Store forbedringer
Ferrglobe Mangan Norge har hatt en vesentlig forbedring i miljøprestasjon de siste årene når det gjelder utslipp til vann, og har oppnådd utslippsreduksjon av alle stoffer.
Utslipp av kobber fra vannrenseanlegget er eksempelvis redusert fra typisk 50-80 kilo per år for to-tre år siden til cirka tre kilo de siste 12 månedene. Tjærestoffer er også praktisk talt eliminert og bedriften har det siste året sluppet ut mindre enn ett kilo sammenlagt. For to-tre år siden lå utslippene av tjærestoffer fra vannrenseanlegget på 20-30 kilo per år.

Komplisert prosess
Avgassene fra Ferroglobes smelteovner renses i et våtrenseanlegg, der alt resirkuleres flere ganger før det slippes ut i fjorden. Den mengden som ikke kan resirkuleres renses gjennom en kjemisk prosess i anlegget før den ledes til hovedkloakken for Mo Industripark og derfra til sjø.
– Historisk har det vært utfordrende å drive vannrenseanlegget. Det er ganske komplisert kjemi bak renseprosessene. Avhengig av hvilke råvarer som blir benyttet i ovnene, forandrer kjemien seg daglig, og man blir derfor nødt til å gjøre korrigeringer. Dette har ført til at det har vært krevende å holde prosessen optimal, noe som har ført til utslipp, hovedsakelig kobber og sink, forteller prosessingeniør Mikael Sandvær.

Bedre forståelse
– Men de siste årene har vi gjort store forbedringer i forståelsen av anlegget, hvordan det bør drives. Vi har fått på plass nye rutiner, samt fått forbedret kunnskap om kjemi og hvordan dette forandrer seg i takt med råvarene. Det siste året har vi ikke hatt avvik, forteller Sandvær.
– Mye av framgangen er takket være Mikael, som kom inn med sin kompetanse. Det er også flinke folk som drifter anlegget. På dagtid er det to operatører, men det følges også opp ettermiddag og natt. Jobben deres er å se til at  renseprosessene er i drift, og at vi har riktige tilsetninger, påpeker produksjonssjef Frank Larsen Nystad.

Nye investeringer
Ferrgoglobe Mangan Norge skal investere 30-40 millioner kroner til stegvise utbedringer av utslipp til vann og luft de nærmeste to-tre årene. Blant annet er det planlagt å investere i online måling, slik bedriften allerede har på utslipp til luft.
– På den måten har vi mye bedre kontroll over prosessen. I dag tar vi en døgnprøve og bruker den som grunnlag for å kjøre anlegget. Men når vi har en onlinemåler vil vi ha kontroll hele tiden. Forhåpentligvis er den på plass i løpet av neste år, forteller Sandvær.
En annen planlagt investering er i en buffertank som allerede er i bruk som reserveløsning dersom anlegget ikke fungerer optimalt. Men tanken står ute, og på grunn av kulda kan den derfor ikke brukes om vinteren. Ferroglobe skal nå gå i gang med å bygge et hus rundt tanken, slik at den kan være i bruk hele året.
– Kravene fra Miljødirektoratet blir stadig strengere, men vi er forberedt og har allerede startet jobben. Vi ønsker jo ikke at våre prosesser skal forurense Ranfjorden. Vi etterstreber en så høy rensegrad som mulig, fastslår Frank Larsen Nystad.

 

FERROGLOBE MANGAN NORGE AS:

Spanske Grupo FerroAtlántica S.A., et datterselskap av Ferroglobe PLC, kjøpte alle aksjene i Glencore Manganeses smelteverk i Mo Industripark ved utgangen av 2017. Ferroglobe ble med det en av verdens største produsenter av ferro- og silikomangan. Selskapet nye navn er Ferroglobe Mangan Norge AS. Bedriften har 87 ansatte.

 

 

Del Del Del