Det karakteristiske røde kranhuset har vært et tydelig landemerke ved innfarten til Mo i Rana siden slutten av 1960-tallet.

Kran 44 til skrapsmelting

24 juni, 2013 16:27 Del Del Del

I slutten av mai løftet kran 44 sin siste hiv. Når er den demontert og på vei til opphugging. Stålet resirkuleres ved Celsa Armeringsstål AS og vil få nytt liv som armeringsstål.

Kran 44 har vært et landemerke siden den ble anskaffet. Den tronet over Jernverkskaia fra slutten av 1960-tallet, og den fikk være Jernverkets nyest kran fram til Kran 89 kom i 1971.

Siste rest – kranbeina – demonteres og gjøres klar for bortfrakting. Neste gang dette stålet skal ned på kaia, er som armeringsstål, slik buntene i framkant.

Siste rest – kranbeina – demonteres og gjøres klar for bortfrakting. Neste gang dette stålet skal ned på kaia, er som armeringsstål, slik buntene i framkant.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her: GSnr3_side32013

Del Del Del