KrF var svært interessert i å lære om de erfaringene og ambisjonene som man har i Mo Industriparken i forhold til «det grønne skiftet». Fra venstre: Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS, Per Pedersen, ordfører i Træna kommune, Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, og Dagrun Eriksen, 1. nestleder i Kristelig Folkeparti.

KrF interessert i miljøsatsingen i MIP

10 November, 2015 10:38 Del Del Del

Dagrun Eriksen, 1. nestleder i Kristelig Folkeparti (KrF), besøkte Mo Industripark mandag 9. november sammen med ordfører Per Pedersen fra Træna og fylkessekretær Hildur Auberg i Nordland KrF.

Tema for besøket var i hovedsak hvordan Norge kan øke takten i «det grønne skiftet», og Eriksen var svært opptatt av de erfaringene og ambisjonene som man har i Mo Industriparken på dette feltet.

Her informerte adm. dir. Arve Ulriksen og markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS (MIP AS) om industriparken og om prosjektet MIP Bærekraft.

I tillegg ble norsk energipolitikk drøftet på et generelt plan, i forhold til hvordan dagens system har utfordringer nettopp i forhold til «det grønne skiftet», både nasjonalt og internasjonalt. Her ble det blant annet drøftet spørsmål som overføringslinjer til Europa, Grønne Sertifikater, og Opprinnelsessertifikater.

Arve Ulriksen informerte også gjestene om arbeidet for å satse sterkt på forskning og utvikling i arbeidet med MIP Bærekraft. Her tok han også opp behovet for å finne fram til enighet om hvordan man kan ha bærekraftindikatorer som viser tilstanden for enkeltbedrifter og industriklynger. Her har MIP AS allerede startet et arbeid i samarbeid med det finske forskningsmiljøet; Gaia.

 

Dagrun Eriksen leder også programkomiteen i KrF.

Dagrun Eriksen leder også programkomiteen i KrF.

Må ta lederskap

KrFs landsstyremøte den 7. november fattet et uttalelse der de mener Norge må ta lederskap i grønn omstilling. KrF viser blant annet til at Norge kommer til å ha en omfattende petroleumsvirksomhet i flere tiår framover. De mener vi må bruke denne tiden til systematisk overgang til klimavennlige løsninger, og samtidig må vi bruke denne tiden bevisst til opptrapping av satsing på miljøvennlig energi.

KrF viser til at store deler av næringslivet har forstått at det både utfra samfunnsansvar og framtidig lønnsomhet må satses miljøvennlig. De mener denne omstillingsviljen må stimuleres av norske myndigheter. Det må gjøres lønnsomt å satse på grønn omlegging, samtidig som avgiftssystemet brukes aktivt til å premiere en slik omlegging.

KrF sier også at man må forsere en omlegging av skipsfarten til fornybar energi.

Dagrun Eriksen leder også programkomiteen i KrF. Hun sa at de i arbeidet vil presentere hvordan partiet ser på de fem største utfordringene for Norge i årene som kommer, og hvordan dette griper inn på alle andre samfunnsområder. Klimaspørsmålet er ett av disse feltene.

 

Miljøkrav og innkjøpskriterier

Under møtet ble det også drøftet forholdet mellom strenge norske miljøkrav til produksjon og mangel på miljøkriterier ved offentlige innkjøp innenfor blant annet byggesektoren. Dette punktet ble drøftet ut fra erfaringene fra Mo Industripark der Celsa Armeringsstål AS har strenge miljøkrav ved produksjonen mens det ved innkjøp kun legges vekt på pris.

Dagrun Eriksen lovet å ta synspunktene fra Mo Industripark med seg videre til partiets drøfting av tiltak for «det grønne skiftet».

Gjestene fikk også en omvisning i Mo Industripark og ble informert om aktiviteten i de forskjellige bedriftene. Fra Mo Industripark gikk turen videre for KrF-gjestene til Rana Utviklingsselskap AS og Campus Helgeland.

 

Del Del Del