Kristin Hildrum blir daglig leder i MIP Miljøkraft

23 november, 2022 19:22 Del Del Del

Kristin Hildrum blir daglig leder i MIP Miljøkraft fra 1. desember. Hun gleder seg til å ta fatt på oppgavene i en bedrift som produserer noe av det samfunnet trenger mye mer av i årene som kommer: Fornybar energi.

– Dette er et spennende og dagsaktuelt område å jobbe med, sier Kristin Hildrum. -Samfunnet trenger store mengder ny fornybar energi for å møte den økte etterspørselen. For det første trenger vi fornybar energi som kan ta over for fossil energi. For det andre er det store industriplaner som er avhengig av fornybar energi, og som vil skape mange arbeidsplasser for framtida, sier Hildrum.

I sommer har kraftprisene vært svært lave i Nord-Norge, og langt under det det koster å produsere kraft. Hildrum er likevel ikke bekymret for å jobbe enda tettere på kraftbransjen.

– Sommerens priser var en unntaksperiode, og vi kommer til å se økte kraftpriser også i denne landsdelen etter hvert som kraftoverskuddet spises opp av økt forbruk og store industrisatsinger. Derfor er det viktig at vi fortsetter å bygge ut fornybar energi i årene som kommer, sier hun.

MIP Miljøkraft produserer i dag omtrent 80 GWh med fornybar energi i året, fordelt på seks småkraftverk. I tillegg til eksisterende produksjon, har MIP Miljøkraft flere planer på bordet. De to prosjektene som står øverst på blokka, Svartisdal og Stikkelvika, vil til sammen kunne produsere ytterligere 120 GWh dersom de blir realisert. MIP Miljøkraft sin produksjon vil i så fall nå 200 GWh, eller 0,2 TWh, i året.

– I bunnen skal vi ha god drift på de eksisterende kraftverkene. Her har vi god støtte fra MIP Energi og IT, som drifter kraftverkene. Så tror jeg det blir veldig spennende å få jobbe med utbyggingsprosjektene. Det er mye arbeid som gjenstår, men jeg har god tro på at vi får det til, sier Hildrum.

Jobben som daglig leder i MIP Miljøkraft er ikke en fulltidsstilling. Hun vil derfor fortsette i jobben som leder for finansiering og investering. Dette mener hun skal gå fint å kombinere, men at noen mindre sentrale oppgaver i den eksisterende jobben vil måtte prioriteres ned.

– Her får jeg jo jobbet med fornybar energi både fra produsentsida, og fra forbrukssida. Industrien er avhengig av fornybar energi, og sånn sett så får jeg jobbet med energispørsmål ut fra et svært bredt perspektiv, sier MIP Miljøkrafts nye leder.

Del Del Del