John Morten Abelsen foran skuffene hvor laksen skal klekkes

Kvarøy Smolt vil doble produksjonen

3 oktober, 2022 15:16 Del Del Del

I 1987 startet selskapet Stålfisk opp. Ideen var å bruke restvarme fra industrien til å varme opp vannet til en temperatur som gjør at laksen trives og vokser best mulig. I dag heter bedriften Kvarøy Smolt, og nå er de i full gang med å modernisere og utvide produksjonen.

Et nytt moderne bygg har kommet opp på området hvor Kvarøy Smolt holder til. Inne i bygget er det hektisk aktivitet. Det sveises. Ventilasjonsanlegg og elektrisitet monteres. Allerede er klekkeriet så godt som ferdig i andre etasje. Kontorer og møterom bygges. Store deler av det helautomatiske vaksinasjonsanlegget er montert. I første etasje står allerede flere titalls tanker klare for å fylles med vann, sånn at de kan ta imot «baby-laksen» etter at de er klekket.

Som om ikke det er nok, så pågår det også hektisk aktivitet inne i de eksisterende produksjonshallene ved siden av nybygget. Nye kar er allerede installert i den ene halvdelen. Det skvetter i vannskorpa når laks på pluss minus 100 gram hopper opp i lufta. I den andre halvdelen har de gamle karene blitt revet, og grunnarbeidet for nye kar er godt i gang. Samtidig som alt dette skjer, skal de 14 ansatte ved Kvarøy Smolt produsere og levere til oppdrettsnæringen langs kysten.

Dobling av produksjonen uten å bruke mer vann eller energi

Daglig leder John Morten Abelsen kommer ut av de midlertidige kontorlokalene i brakkene ved siden av for å vise fram det som skjer i bedriften. Han tråkler seg fornøyd fram mellom bygningsarbeidere og verktøy, mens han peker og forklarer.

-Dette er veldig artig å være å være med på. Samtidig er det klart at det blir godt å bli ferdig med byggeperioden. Vår kjernevirksomhet er tross alt å produsere fisk, ikke å bygge nye lokaler, smiler han.

Abelsen trekker fram to hovedgrunner til investeringene i bygg.

-Det var på tide å modernisere anleggene nå. De har vært i drift siden 1987 og nærmet seg slutten av levetiden. Dette måtte gjøres. Men enda artigere er det at vi med dette kan doble produksjonen vår dersom vi får konsesjon til det, sier Abelsen.

Han har derfor levert inn en søknad om å doble produksjonen av smolt, fra 5,5 til 11 millioner fisk. Dette vil selvsagt kreve både større lokaler og mer fôr. Men vannforbruket skal ikke øke fra dagens forbruk på 40 til 50 kubikk i minuttet.

-Det er nok mange som tror at vi har uendelig med vann, men faktum er at vann er et knapphetsgode også her i industriparken. Derfor skal vi doble produksjonen uten å øke det totale vannforbruket. Det greier vi ganske enkelt ved å gjenbruke vannet sier Abelsen.

Kvarøy Smolt bruker overskuddsvarme fra Elkem for å varme opp vannet de bruker. Som om ikke det er nok, henter de også ut varmen fra det brukte vannet før det renses og går i avløpet. Dette gjør at de heller ikke trenger å bruke mer energi når de øker produksjonen.

Rogn blir lagt i en skuff

Kvarøy Smolt kjøper inn rogn fra et firma i Salten, som så blir lagt i en skuff. Det høres kanskje ikke så positivt ut, men i dette tilfellet er skuffen designet for å klekke ut små lakseyngel. Det krever riktig temperatur og at vannet hele tiden har riktig kvalitet. Blant annet fjernes nitrogen fra vannet ved hjelp av spesielle luftere før det renner inn til fisk og rogn.

Når yngelen er ferdig med tilværelsen i skuffen, sendes de til litt større omgivelser, når fisken flyttes fra klekkeri til startforing. Ved 2 til 5 gram flyttes den videre i produksjonen, til større kar hvor laksen fores opp til den når en vekt på rundt 20 gram. Så kommer siste stasjon med enda større kar. Når laksen er rundt 100 gram er den klar for å fraktes til kysten. Da fraktes den med bil ned til Toraneskaia hvor den lastes om til brønnbåter som kjører fisken ut til i hovedsak Kvarøy og Cermaq sine lokasjoner.

-Det er et skrik i markedet etter mer smolt. Det produseres for lite smolt i Norge i dag i forhold til behovet. Det vi produserer får vi solgt, nærmest på minuttet. Det er to flaskehalser her. Det ene er at det er mangel på rogn i Norge. Det andre er at produksjonsøkningen i oppdrettsnæringen er større enn tilgangen på smolt, påpeker Abelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helautomatisk vaksinering

Som med mennesker, blir laksen vaksinert mot en rekke sykdommer. Med nye maskiner kan denne prosessen nå foregå helautomatisk, selvsagt under nøye overvåking fra ansatte.

-Dette fører til mer effektiv drift for vår del, og vi kan i større grad tilpasse oss kundenes behov, sier Abelsen mens han peker på hvor fisken vil gå opp og få vaksine på rekke og rad, før de slippes tilbake i vannet.

Den ivrige Kvarøy Smolt-sjefen har allerede fra starten av byggeprosjektet tenkt på hvordan bedriften kan åpne seg enda mer mot samfunnet.

-Det er mange som er nysgjerrige på hvordan vi gjør ting her, sier Abelsen mens han peker på ei bru over noen av de største karene. -Det synes vi er veldig artig, så når vi likevel bygger nytt, har vi også tenkt på at det skal bli enklere for oss å vise fram produksjonslokalene våre. Vi gleder oss til å ta imot nysgjerrige gjester når alt dette er ferdig, avslutter han.

Fakta om Kvarøy Smolt

  • Produksjonen av smolt startet allerede i 1987, da firmaet Stålfisk ble opprettet i Mo Industripark. Ideen var fra starten av å utnytte overskuddsvarme fra industrien.
  • Kvarøy Smolt ble heleier av anlegget i Mo Industripark i 2020
  • Investerer nå 125 millioner kroner i nytt bygg og anlegg
  • Smolt er navnet på laksen i mellomfasen mellom yngel og voksen laks.
  • Kvarøy Smolt produserer 5,5 millioner laks i året, og ønsker å doble produksjonen.
Del Del Del