MIPs bærekraftsatsing og grønn industri var noe av det EU-rådgivere fikk kunnskap om, under sin studietur i Nord-Norge. Her er delegasjonen fotografert under sitt besøk i Svolvær.

Lærte EU-rådgivere om grønn industri

15 april, 2016 15:27 Del Del Del

Bærekraft, sirkulær økonomi og satsing på datalagringssentere var noe av pensum, da Mo Industriparks Terje Lillebjerka skolerte politiske rådgivere fra EU-parlamentet.

Grønn, digital teknologi var overskriften, da Terje Lillebjerka, driftsdirektør i Mo Industripark AS, og Bellonas seniorrådgiver for energi og industri, Runa Haug Khoury, holdt foredrag for åtte politiske rådgivere som jobber for europaparlamentarikere.

Lillebjerkas innlegg omhandlet kraftkrevende industri basert på miljøvennlig, ren energi, mens Haug Khoury informerte om arbeidet med å etablere grønn industri i arktiske strøk.

Grønn tråd

– Jeg snakket om Mo Industripark som konsept og bærekraftprosjektet og vårt arbeid med resirkulering, energigjenvinning og reduserte utslipp. Jeg nevnte også arbeidet med å etablere datalagringssentere, et tema som Haug Khoury utdypet, sier Lillebjerka.

Møtet med EU-rådgiverne fant sted i Bodø den 31. mars. Dette var siste del av en fire dager lang studietur i Nord-Norge, i regi av det nordnorske europakontoret i Brussel.

EU-delegasjonen, som hadde deltakere fra Polen, Tyskland, Finland og Italia, startet studieturen i Hammerfest, og besøkte også Tromsø, Lofoten og Vesterålen, før Nord-Norge-besøket ble avsluttet i Bodø. Grønn digital teknologi, klimautfordringer og miljøvennlig energi, forskning og bærekraftig næringsutvikling var en tematisk tråd gjennom hele turen.

Positiv respons

Terje Lillebjerka og Mo Industripark AS har i etterkant fått gode tilbakemeldinger, for sitt innlegg. Trond Haukanes, direktør ved Nord-Norge-kontoret i Brussel, skriver i en epost at Lillebjerkas bidrag i forbindelse med studieturen, var viktig for at turen ble så vellykket.

– Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært udelt positive, og de sier at de har lært mye om vår landsdel og om de utfordringene og mulighetene som ligger i nord. Turfølget var imponert over det høye nivået en har av kompetanse og kunnskap, tross kaldt klima, lange avstander og spredt befolkning, i et område som for mange ligger ganske fjernt, skriver Haukanes, som lover å samarbeide tett med politiske rådgivere og deres EU-representanter, for å ivareta nordnorske interesser når viktige beslutninger skal fattes i Brussel.

Del Del Del