En utvendig 3D modell av industriparken kan gi oss mange nye muligheter, sier prosjektansvarlig i Mo Industripark AS, Terje Lillebjerka.

Lager digital tvilling av Mo Industripark

21 juni, 2021 9:29 Del Del Del

I løpet av sommeren vil datainnsamlingen for å få laget en digital tvilling av en av norges største industriparker gå i gang. Det vil være synlig for publikum.

 
Nyttig 3D modell

Den digitale tvillingen, eller 3D modellen av industriparken, kan være nyttig i mange sammenhenger, sier prosjektansvarlig i Mo Industripark AS, Terje Lillebjerka.

– Den kan for eksempel benyttes i sikkerhetssammenheng og opplæring av nød personell. Industriparken er jo et stort område vi har gode 2D kart på, men en utvendig digital modell i 3D vil gi helt nye muligheter, forteller han.

 
Datainnsamling med bil og fly

Datainnsamlingen vil foregå i tre omganger, en skanning med bilde og laser fra bil og to flyvninger.

– Datainnsamlingen med bil vil bli utført i løpet av sommeren når været tillater det. En bil utstyrt med LiDAR laser og kamera vil kjøre inne på Industriområdet for å måle og ta bilder av fasader og veibane. Denne vil være godt synlig for alle som ferdes i parken. I tillegg vil datainnsamlingen med fly foregå i to omganger, forklarer Lillebjerka.

En slik bil fra Terratec vil kjøre rundt i industriparken og foreta laser scanninger som skal brukes til å lage en utvendig 3D modell av industriparken.

Publikum vil også merke flyvningene.

– Datainnsamlingen fra luften vil skje i to runder, en flyvning med laser (LiDAR) som foregår 1000 meter over terrenget, og en med bildetaking, som vil skje fra 500 meters høyde. De to flyvningene vil utføres på forskjellige tidspunkt, men vil nok kunne være meget synlig, derfor går vi ut og opplyser om dette slik at folk ikke skal bli bekymret, sier han.

 
Fremtidsrettet

Dataene samles inn av Terratec, som er totalleverandør av kart- og geodata. De benytter den innsamlede informasjonen til å lage en teksturert 3D modell av industriparken, som kan bli svært nyttig.

– Digitale tvillinger tas i økende grad i bruk, særlig i bryggebransjen og offshore. Vi ser stor nytteverdi i en 3D modell av det drøyt 2600 dekar store området vårt med tanke på både simulering av logistikkløsninger og fremtidig arealplanlegging for eksempel. Vi må jo følge med utviklingen og vi er spente på erfaringene vi gjør oss og de mulige fremtidige bruksområdene vi nok vil identifisere med mer erfaring avslutter Lillebjerka, som også er direktør for MIP Energi & IT.

Del Del Del