En fornøyd daglig leder, Alf A. Øverli ved den ene av to kontaktstasjoner til landstrømanlegget. Hver kontaktstasjon kan betjene to skip.

Landstrømanlegget ved RIT ferdigstilt – Mo Industripark reduserer utslipp

14 mars, 2018 9:58 Del Del Del

Rana Industriterminal AS sitt landstrømanlegg er nå ferdigstilt og klart til bruk. Anlegget vil bidra til at skip ved kai ikke trenger å ha egne motorer i gang.

Fartøy som ligger ved kai er avhengige av strøm til bl.a. lasting/lossing, belysning, varme og kjøling. I dag løses dette som regel med dieselaggregat. Nå når landstrømanlegget står ferdig vil det kunne forsyne fire skip samtidig med elektrisk kraft og miljøet spares for årlige utslipp av inntil 620 tonn CO2. Dette tilsvarer omtrent utslippene fra 540 personbiler med gjennomsnittlig kjørelengde og forbruk per år. Videre vil utslipp av NOx og partikler betydelig reduseres.

Økt konkurranseevne
Daglig leder ved Rana Industriterminal AS, Alf A. Øverli skryter av de som har vært involvert i landstrømprosjektet og er glad for å kunne bidra både i miljø- og kundesammenheng.

– Egne ansatte og innleid personell har jobbet iherdig for å ferdigstille landstrømanlegget. Dette vil gi besparelser for våre kunder, da systemer om bord kan driftes uten behov for dieselaggregat. Anlegget vil også føre til reduserte utslipp og mindre støy for omgivelsene, noe som ikke bare er bra i seg selv men som også løfter terminalens attraktivitet og dermed konkurranseevne.

Rana Industriterminal AS er en del av Mo Industripark-konsernet, og administrerende direktør i Mo Industripark as, Arve Ulriksen er førnøyd med at landstrømanlegget nå står ferdig og roser RITs arbeid.

– Dette prosjektet er helt i tråd med Mo Industriparks visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse og sørge for verdiskaping gjennom å ha fokus på miljøvennlige, bærekraftige løsninger. Utslippsreduksjoner er et viktig satsingsområde for MIP og med dette prosjektet vil vi være med å bidra til at vårt miljøavtrykk blir mindre både i lokal og global sammenheng. RIT har jobbet målrettet med dette en god stund og viser med den effektive jobben som er gjort at terminalen ved Mo Industripark henger godt med i den globale konkurransen. Det at prosjektet fikk støtte fra Enova i fjor sommer har vært en svært viktig brikke i realiseringen av landstrømanlegget, sammen med en betydelig egenandel.

 

Nøkkelinfo om Rana Industriterminal AS og landstrømprosjektet
• RIT as er privat eid, og er et av MIP AS sine datterselskap, men en del av Mo i Rana Havn
• Skreddersydd etter næringslivets behov
• Kailengde: 410 m, plass til fire skip inne samtidig
• Lasing og lossing døgnet rundt, en av norges travleste terminaler med rundt 500 båtanløp i året
• 42 ansatte i skiftgang
• Startet i 2015 med landstrømprosjektet og mottok 3 millioner i støtte fra Enova sommeren 2017
• Miljøet spares for årlige utslipp av inntil 620 tonn CO2. Tilsvarer ca. utslippene fra 540 personbiler med gjennomsnittlig kjørelengde og forbruk per år.
• Utslipp av NOx og partikler vil også betydelig reduseres
• Hvor fort reduksjonene realiseres, avhenger av hvor raskt alle skip tar landstrøm i bruk.

Del Del Del