Fra venstre: Tommy Nystad fra Fellesforbundet, Arve Ulriksen fra Mo Industripark AS, Hans-Christian Gabrielsen fra LO og Linda Eide fra Rana kommune.

LO-besøk til MIP

18 februar, 2016 11:14 Del Del Del

Tirsdag 16. februar besøkte LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen Mo Industripark AS, sammen med representanter fra LO-tillitsvalgte og Arbeiderpartiet lokalt.

På agendaen sto informasjon om Mo Industripark, arbeidet med “MIP Bærekraft”, framtidsplaner og arbeid for nye næringer, samt tema knyttet til industriens rammebetingelser. Områdeløsning for en eventuell åpning av Nordland 6 var også tema, samt at det ble god tid til å drøfte problemstillinger rundt industripolitikk, endringsbehov i arbeidslivet og sysselsettingssituasjonen på Helgeland.

Del Del Del