Tag Archive: Fellesforbundet

  • 18 februar, 2016

    Tirsdag 16. februar besøkte LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen Mo Industripark AS, sammen med representanter fra LO-tillitsvalgte og Arbeiderpartiet lokalt, for informasjon og drøfting spørsmål knyttet til industri og “Det grønne skiftet”.
  • 4 september, 2015

    Bruk stemmeretten til å skape trygge industriarbeidsplasser! oppfordrer tillitsvalgte i Nordlandsindustrien.