Lars Frøysa, hovedtillitsvalgt Celsa Armeringstål, Mo i Rana

Manglende industripolitikk

4 september, 2015 13:21 Del Del Del

Leserinnlegg fra tillitsvalgte i industrien:

Under valgkampen i 2005 var daværende kommunalminister Erna Solberg på besøk hos våre kollegaer på SØRAL (nå Hydro Husnes). Da var valgløftene at regjeringen ikke kunne hjelpe bedriften og at markedet måtte ordne opp.

Etter at den rødgrønne regjeringen overtok deltok vi i demonstrasjoner foran Stortinget. Det ga resultater. Den rødgrønne regjeringen la flere byggesteiner på plass for industrien.

  • CO2 – kompensasjonsordningen
  • Lånegarantier for kraftforedlende industri
  • Klimateknologifond, styrking av Enova og bevilgninger til miljøtiltak i industrien
  • Klare styresignal til Statkraft om kontrakter med norske industribedrifter

Disse bidro til troen på fortsatt industri i Norge og nye kraftkontrakter en del steder. Ikke minst viste det at den norske regjeringen kunne legge til rette hvis de ønsket, akkurat som flere andre regjeringer i Europa har gjort for sin industri.

Nå ser vi nok en gang sett at den borgerlige troen på markedet alene ikke strekker til.  Når næringsministeren ikke vil hjelpe Ineos i Bamble med garantier slik at de kan bygge ut og utvikle norsk industri, er det et skummelt signal. En hjelpende hånd kunne bidratt til 100 nye industriarbeidsplasser i en tid hvor arbeidsledigheten øker.

Vi vil derfor berømme fylkesrådleder Tomas Norvoll for hans bidrag til å sette industripolitikk på dagsorden i Arbeiderpartiet. Nylig tok fylkesrådlederen også initiativ til å benytte den ledige kompetansen fra olje- og gassindustrien til ny verdiskapning. Målet er å forhindre at ledigheten øker. Det er viktig at vi har politikere med vilje til å utforme en aktiv næringspolitikk, noe vi savner hos dagens regjering.

Når dere går til valgurnene oppfordrer vi dere til å stemme på dem som ønsker en god og aktiv industripolitikk i Norge! Det er lokale og regionale politikere som bidrar med innspill til den sentrale politikken i partiene. Derfor er det viktig at dere som ønsker at vi fortsatt skal ha verdens reneste industriproduksjon i Norge stemmer på industrivennlige partier. Når dere møter politikerne i valgkampen, utfordre dem på industripolitikk og arbeidsplasser.

Bruk stemmeretten til å skape trygge industriarbeidsplasser!

Godt valg!

Skjalg Iversen, hovedtillitsvalgt FESIL Rana Metall

Frank Andersen, hovedtillitsvalgt Yara Glomfjord

Jan Harald Karlsen, hovedtillitsvalgt Elkem Salten

John Even Pedersen, hovedtillitsvalgt Norcem Kjøpsvik

Lars Frøysa, hovedtillitsvalgt Celsa Armeringstål, Mo i Rana

Gunnar Kildal, hovedtillitsvalgt Glencore Manganese, Mo i Rana

Rune Krutå, hovedtillitsvalgt Alcoa Mosjøen

 

Del Del Del