Tag Archive: Fesil AS

  • 4 september, 2015

    Bruk stemmeretten til å skape trygge industriarbeidsplasser! oppfordrer tillitsvalgte i Nordlandsindustrien.
  • 12 mars, 2014

    MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS. Her framgår det også at FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS ikke inngår i avtalen.
  • 17 januar, 2014

    MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS. FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS inngår ikke i avtalen.