Pressemelding fra Fesil Invest AS: MFC kjøper Fesil AS

17 januar, 2014 16:41 Del Del Del

 

PRESSEMELDING FRA FESIL INVEST AS

MFC KJØPER FESIL AS

MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS. FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS inngår ikke i avtalen. 

MFC Industrial Ltd. er et børsnotert selskap i New York (NYSE: MIL). MFC er et globalt råvarebasert logistikkselskap involvert i produksjon, salg, distribusjon og markedsføring av industrielle råvarer med fokus på metaller, energi, kjemiske produkter, plastikk og trebaserte produkter.

FESIL Invest AS eies av Spencer Energy AS (64,6%), Datum AS (28,7%), Granhaug Industrier AS (4,1%) og 5 mindre aksjonærer (2,6%).

FESIL AS hadde en omsetning i 2012 på 3.290 mill. kr, og har 170 ansatte fordelt på 115 i Norge og 55 i salgsselskapene utenom Norge.

Kjøpesummen for aksjene er ca 500 mill. kr. I tillegg vil MFC betale en royalty basert på produksjonsvolumet i Rana over de neste to år.

«Vi er glade for å kunne annonsere dette oppkjøpet som vil utvide vårt geografiske nedslagsfelt, diversifisere vår portefølje, tilføre oss et sterkt merkenavn og en høyt respektert ledergruppe støttet av kompetente medarbeidere som vil styrke MFCs globale plattform», sier styreleder Michael J. Smith i MFC. – «Vi ønsker alle FESILs kunder, leverandører og spesielt de ansatte velkommen til MFC og ser fram til å arbeide sammen i fremtiden

Mo Industripark fra øst.

Fesil Rana Metall i forgrunn.

 

«Vi har valgt å selge aksjene i FESIL AS for å frigjøre kapital til andre investeringer som eierne i FESIL Invest AS er involvert i», sier styreleder i FESIL Invest AS Arne Blystad. – «MFC er en industriell eier som ønsker å utvikle FESIL videre, og vi tror dette vil vise seg å være en god løsning for selskapet og deres ansatte.»

«Vi har samarbeidet med MFC på salgssiden tidligere, og ser muligheter for å styrke MFCs salgsaktiviteter med produktene fra Rana samtidig som FESIL Rana og FESIL Sales får et bredere globalt nettverk hvilket bidrar til å styrke våre posisjoner», sier administrerende direktør Einar Martin Skjølberg i FESIL AS.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse av konkurransemyndighetene i Tyskland, Østerrike og Ukraina, og forventes å være gjennomført i løpet av 1. kvartal 2014.

For ytterligere kommentarer: Styreleder i FESIL AS Bjørn M. Wiggen – tlf +47 478 20 937 Adm. direktør i FESIL AS Einar M. Skjølberg – tlf +47 901 30 330

For ytterligere informasjon om MFC; http://www.mfcindustrial.com.

 

Del Del Del