Den kraftforedlende industrien i Nordland eksporterte for 12 milliarder kroner i 2013. Den er en svært viktig næring for verdiskapning og sysselsetting i Nordland.

MFC kjøper Fesil AS

12 mars, 2014 12:21 Del Del Del

MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS.

 

Dette skriver Fesil Invest AS i en pressemelding, som ble presentert i januar.

 

Her framgår det også at FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS ikke inngår i avtalen.

 

 

 

Globalt selskap

 

– Vi er glad for å kunne annonsere dette oppkjøpet som vil utvide vårt geografiske nedslagsfelt, diversifisere vår portefølje, tilføre oss et sterkt merkenavn og en høyt respektert ledergruppe støttet av kompetente medarbeidere som vil styrke MFCs globale plattform, sier styreleder Michael J. Smith i MFC.

 

– Vi ønsker alle FESILs kunder, leverandører og spesielt de ansatte velkommen til MFC og ser fram til å arbeide sammen i fremtiden, sier han.

 

MFC Industrial Ltd. er et børsnotert selskap i New York, og MFC er et globalt råvarebasert logistikkselskap involvert i produksjon, salg, distribusjon og markedsføring av industrielle råvarer med fokus på metaller, energi, kjemiske produkter, plastikk og trebaserte produkter.

 

 

 

500 millioner

 

– Vi har valgt å selge aksjene i FESIL AS for å frigjøre kapital til andre investeringer som eierne i FESIL Invest AS er involvert i, sier styreleder i FESIL Invest AS Arne Blystad.

 

– MFC er en industriell eier som ønsker å utvikle FESIL videre, og vi tror dette vil vise seg å være en god løsning for selskapet og deres ansatte, sier han.

 

– Vi har samarbeidet med MFC på salgssiden tidligere, og ser muligheter for å styrke MFCs salgsaktiviteter med produktene fra Rana samtidig som FESIL Rana og FESIL Sales får et bredere globalt nettverk, hvilket bidrar til å styrke våre posisjoner, sier administrerende direktør Einar Martin Skjølberg i FESIL AS.

 

Kjøpesummen for aksjene er ca 500 mill. kr. I tillegg vil MFC betale en royalty basert på produksjonsvolumet i Rana over de neste to år.

 

FESIL Invest AS eies av Spencer Energy AS (64,6%), Datum AS (28,7%), Granhaug Industrier AS (4,1%) og 5 mindre aksjonærer (2,6%).

 

FESIL AS hadde en omsetning i 2012 på 3.290 mill. kr, og har 170 ansatte fordelt på 115 i Norge og 55 i salgsselskapene utenom Norge.

 

Transaksjonen forutsetter godkjennelse av konkurransemyndighetene i Tyskland, Østerrike og Ukraina, og forventes å være gjennomført i løpet av 1. kvartal 2014.

 

 

 

Mer informasjon om MFC er på deres hjemmeside: http://www.mfcindustrial.com

 

Bilde: – MFC er en industriell eier som ønsker å utvikle FESIL videre, og vi tror dette vil vise seg å være en god løsning for selskapet og deres ansatte, sier styreleder i FESIL Invest AS, Arne Blystad.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_12

 

Del Del Del