Fra venstre: Jon Øverdal, Miras; Roger Skjellhaug, arbeidsleder Miras Hydraulikk; Jørn Hanssen, Mo Fjernvarme; Ole Martin Nerdal, Miras.

Luftig prosjekt på blokka

28 oktober, 2020 17:09 Del Del Del

Det siste året har Mo Fjernvarme oppgradert deler av rørnettet sitt og lagt fjernvarmetraseen over valseverkstaket i bakken. Nå skal siste rest av infrastrukturen over valseverktaket fjernes, et oppdrag Miras Hydraulikk fikk totalentreprisen på.

Nødvendig oppgradering
Deler av rørtrassen til Mo Fjernvarme har gått over valseverktaket siden 1986 da grovemneovnen tilhørende Rautaruuki Profiler tidligere var påkoblet her. Prosjektleder i Mo Fjernvarme, Jørn Hanssen, forteller at det var på tide med en oppgradering av rørnettet.
– Rørene her er jo 34 år gamle nå og vi har opplevd noen lekkasjer tidligere. Grovemneovnen er jo også borte nå, og traseen lagt i bakken slik at de er skjermet for vær og vind. Vi har nå også oppgradert til en større rørdimensjon slik at vi har god kapasitet også i fremtiden, forklarer Hanssen.

Lokal kunnskap
Miras Hydraulikk fikk oppdraget med å fjerne den fysiske infrastrukturen på valseverktaket etter en anbudsrunde tidligere i år. Nå er rørene over tak kappet og klargjort for å løftes ned med helikopter.
– 660 meter rørstrekk (1320 meter rør) skal løftes ned. Dette er en stor jobb som vi har planlagt i etapper. Vi har også selvsagt fullt fokus på sikkerhet, og koordinering med andre berørte aktører har også vært sentralt, men det har gått fint, forteller arbeidsleder Roger Skjellhaug i Miras Hydraulikk, som også er prosjektleder i dette oppdraget.

1320 meter fjernvarmerør likt det sorte røret i forgrunnen skal løftes ned i morgen og fredag. Her sammen med CO-gass nettet (grå store rør) i bakgrunnen.

Mye helikopteraktivitet
Rundt 100 helikopterløft vil gjennomføres torsdag 29. og fredag 30. denne uken. Det vil være synlig fra byen og påvirke aktiviteten på tomta i perioder.
– Rørene er kappet og gjort klart for å løftes ned. Men på grunn av sikkerhet og hengende last må all trafikk under de forhåndsdefinerte løftekorridorene stanses mens løftene pågår. Derfor vil all trafikk særlig rundt og forbi valseverket stanses i korte perioden hele dagen gjennom torsdag og fredag, og det vil være manuell dirigering på stedet, forteller Skjellhaug.

God koordinering
Da mange aktører påvirkes av dette, har koordinering vært avgjørende.
– Vi holdt på med gravearbeid tidligere i år og i fjor, som påvirket CELSA, MIT, Linde og andre. Men vi har hatt god dialog og koordinering hele veien, så det har så langt gått smertefritt å flytte traseen, forteller Hanssen i Mo Fjernvarme.

Det er Roger Skjellhaug helt enig i.
– Planlegging med Norconsult og alle berørte og ellers involverte parter har gått veldig bra og godt samarbeid er også viktig for at jobben utføres sikkert, sier Skjellhaug.

Kreative problemløsere
Miras har gått grundig til verks for å løse oppdraget på valseverktaket.
– Vi må ofte være litt kreative for å løse de oppdragene vi får ved for eksempel at vi av og til må lage vårt eget utstyr, i tillegg til å løse uventede utfordringer som dukker opp underveis. Våre ansatte takler slikt svært godt og jeg mener Miras generelt er gode problemløsere, skryter Skjellhaug.

Selve løfteoperasjonen kommer i tillegg til jobben som allerede er gjort på valseverktaket.
– Vi har i sommer revet et lite hus med ekspansjonstanker, varmevekslere og litt annet utstyr som var koblet til fjernvarmesystemet og løftet ned en del av det vertikale rørstrekket med kranbil allerede. Etter at rørene nå fjernes skal også fundamentene tas bort og valseverktaket tekkes der støttebukkene har stått, forklarer Skjellhaug.

tverrsnitt av fjernvarmerørene som nå fjernes. Det innerste stålrøret ble avmantlet og kappet med stikksag for stål for å hindre varmeutvikling.

Sikrer leveransen
Oppdragsgiver Mo Fjernvarme forteller at rørene skal resirkuleres.
– Kjernen av stål resirkuleres og det samme gjelder den ytterste plastkappen. Men mellomsjiktet av isolasjonsskum må behandles som spesialavfall, så her må vi finne en kreativ løsning for å skille de tre lagene. Men det er jeg sikker på at vi finner sammen med underleverandører, smiler Hanssen.

Oppgraderingen av fjernvarmenettet er viktig for fremtidig leveranse.
– Vi vedlikeholder og oppgraderer fjernvarmenettet jevnlig slik at vi har stabil og god leveranse av fjernvarme til Mo i Rana også i fremtiden. I dag er det 185 næringsbygg, kommunale bygg, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, sykehus, borettslag og idrettsarenaer som er påkoblet fjernvarmenettet. Det er jo kortreist og miljøvennlig overskuddsenergi som byen nyter godt av, som vi jobber kontinuerlig for å sikre stabil leveranse på, avslutter prosjektlederen.

 

Om Miras Hydraulikk
En del av Miras-konsernet som består av Miras Solutions, Miras Elektro og Miras Hydraulikk
Tar på seg varierte oppgaver innen maskinering
Rundt 20 ansatte i Miras Hyrdaulikk, rundt 60 i konsernet. Har lærlinger i bedriften

 

Om Mo Fjernvarme
Fjernvarmeaktiviteten på Mo startet i 1985
Produserte 89,1 GWh fjernvarme i 2019
Grunnlaget for fjernvarmeproduksjonen er overskuddsenergi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.
32 km rørnett fjernvarmetrase fra industriparken og rundt hele byen
4 ansatte

Del Del Del