Adm. dir. i Mo Industripark as, Arve Ulriksen, ordfører Geir Waage og varaordfører Anita Sollie åpnet den historiske vandreruten.

75-årsjubileum med bred markering

12 juli, 2021 19:49 Del Del Del

10. juli 1946 vedtok Stortinget å etablere et nasjonalt Jernverk i Mo i Rana. Dagens industri i Mo Industripark har røtter tilbake i Jernverkstiden. På dagen 75 år etter vedtaket ble jubileet markert på flere måter.

Markering med mange elementer
Markeringen startet med en jubileumssending som ligger tilgjengelig på Mo Industripark as sin Facebookside med både hilsen fra Erna Solberg,  historiske tilbakeblikk, glimt fra dagens industri samt frampek for hva som skal skje fremover. Sendingen ble ledet av Stig Bang.

I tillegg ble en teknologibragd-bauta fra Tekna avduket og en historisk vandrerute mellom Gulbygget og Moment, ble åpnet i strålende solskinn for anledningen.

Konferansier Stig Bang.

Lovord
Programmet omfattet en historisk bildefilm, flere digitale omvisninger i noen av hjørnesteinsbedriftene i Mo Industripark og hilsen fra statsminister Erna Solberg.

Blant talerne var også ordfører Geir Waage, som nevnte fremtidsplaer i Rana.

– 75 år etter stortingsvedtaket kan vi slå fast Rana på ny blir sentrum for en industriell storsatsing i Norge. Denne gangen er det industri som en del av den grønne skiftet som skal etableres gjennom Freyr og deres batterifabrikksatsing. Sammen skal vi skape ny industrihistorie, sa Waage.

Industribragd-bauta
Bautaen som ble avduket er nummer 17 i rekken av bautaer Tekna har reist rundt omkring i Norge for å hedre teknologibragder som er av stor betydning for landet

– Det er med en stor glede at jeg kan reise denne bautaen for å hedre Ranas industrihistorie og fortsatt levende, og ikke minst lovende industri, sa Teknas nyvalgte president, Lars Olav Grøvik

Tekna-bautaen består av to frittstående deler og veier til sammen 3 tonn. Kunstneren heter Hagbart Solløs og er formgiitt av steinhugger Egil Øien.

Adm. dir i Mo Industripark var svært glad for gaven på 3 tonn.

– Uten etableringen av jernverket ville nok denne industrien vært et helt annet sted. For meg så vil derfor bautaen som er avdekket i dag ikke bare være et minnesverk over nevnte teknologibragd, men også en viktig påminnelse over hva alle de menn og kvinner gjorde av innsats for AS Norsk Jernverk, både i opp og nedturer, sa Arve Ulriksen.

Tekas president, Lars Olav Grøvik og adm. dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Følgende aktiviteter kan oppleves fra 10. juli og ut 2021:

• Jubileumssending 10. juli 2021. Tilgjengelig på Mo Industripark AS sin Facebookside

• Historisk vandring: Skiltet gårute med industrihistorie og bilder. Mellom Gulbygget, gamle administrasjonsbygget til A/S Norsk Jernverk, og Moment, som huser Vitensenter Nordland og Rana Museum. Tilgjengelig ut 2021.

• Vindusutstilling på Rana Museum og filmvisning. Tilgjengelig utover hele høsten.

• Kake 10. juli på alle sykehjem og omsorgsboliger i Rana kommune

Jubileumshefte som sammenfatter noen av de store historisk linjene fra Stortingsvedtaket og frem til 2021. Print og digitalt på Rana Blad, Ranano og mip.no Jubileumsposten

• Lyddusj i sentrum: lydklipp – industrihistorie utenfor Amfi. Kommer juli/aug., tilgjengelig ut 2021.

• Industripodcast: Ulike gjester deler sine fortellinger fra industrien før og nå. Kommer høsten 2021.

 

Initiativtakere jubileumsaktiviteter
Mo Industripark AS
Celsa Armeringsstål
Ferroglobe
Elkem Rana
Rana Gruber

Samarbeidsressurser
Rana Museum

Andre bidragsytere – ideer og innspill
Rana Utvikling
Rana Næringsforening
Stig Bang
Ivar Hartviksen

 

Les mer om Tekna-bautaene her

 

Del Del Del