Miljøansvar i praksis

26 March, 2013 11:32 Del Del Del

Inventum RTD AS er en miljøbevisst bedrift som har skjønt at ved å spare miljøet, sparer de også kostnader.

– Vi har en filosofi hos oss om at vi er nødt til å bidra til et godt miljø. Hvis alle hadde levd slik vi gjør i Norge hadde vi trengt to jordkloder. Norge er blant de 20 verste landene i verden når det gjelder forbruk, sier daglig leder ved Inventum RTD, Finn Løkås.

Han tok et kurs på 30 studiepoeng innen miljøledelse på Universitetet i Nordland for snart to år siden.

– Det var et svært bra kurs hvor jeg lærte hva miljø egentlig er for noe. Den informasjonen vi får gjennom media er svært overflatisk. Miljø betyr en bærekraftig utvikling og vi mennesker forbruker mer i dag enn det jorda kan produsere, sier han.

De har valgt å sertifisere seg i Miljøfyrtårn som er en norsk sertifisering.

– Det er veldig handlingsorientert og går mer på det praktiske enn det formelle, sier Løkås.

Inventum RTD har vært sertifiserte siden 2009. Det innebærer at de hver dag må arbeide systematisk med miljøtiltak. Bedriften må derfor gjennomføre tiltak og oppfylle ulike krav for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.  Det må levere årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Oppnåelig for de fleste.

– I Mo i Rana er det ikke mange miljøsertifiserte bedrifter sett i forhold til andre steder. Du skal ikke lenger enn til Mosjøen og Bodø, hvor langt flere bedrifter er sertifiserte, sier Løkås.

Inventum RTD gjennomfører flere ulike tiltak, blant annet innen oppvarming og energi, drivstoff, og avfallssortering. De ansatte i bedriften oppmuntres til å være miljøbeviste på det meste av det de gjør. Dette har bidratt til at Inventum sparer penger, samtidig som de holder det ryddig og pent rundt seg.

– Vi er opptatt av gjenbruk og kaster ikke utstyr som er i orden, men gir det videre. Ting som ikke fungerer leverer vi inn til resirkuleringsstasjoner, sier Løkås og fortsetter:

– Mat og energi er de to tingene som er ansett som det viktigste miljøspørsmålet i verden i dag. Vi er bevisste på å utnytte energiforbruket, og vi tenker også over hvordan vi forvalter maten.

Inventum RTD kjøper energi fra Mo Fjernvarme AS. De dokumenterer forbruket og sender ut en oversikt en gang i året.

Lite restavfall

– Da det var som tørrest i vinter bestemte vi at strøbilen skulle slutte å strø sand utenfor inngangen vår. Dette var for å unngå svevestøv. Nå har vi i stedet en liten strøvogn med småstein som vi administrerer selv, sier han.

Det inngår også at man i arbeidsmedfør skal reise kollektivt, eller flere sammen i en bil hvis mulig. Selv sykler Løkås fra hjemmet sitt på Skonseng og til jobben i Mo Industripark hele sommerhalvåret.

Det er krav om at bedriften må ha under å ha under 25 prosent restavfall i året. Inventum RTD har bare 16 prosent restavfall i året, noe som ansees å være svært bra.

Finn Løkås håper at flere bedrifter vil sette seg mål om å bli miljøfyrtårn i framtida.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_9_2013

Del Del Del