Er du vår nye kollega? Sandra Olsen og Espen moe jobber begge i MIP Industrinett AS.

MIP Industrinett søker Energimontør!

22 august, 2019 15:17 Del Del Del

Om stillingen
I nær framtid har vi flere store og interessante prosjekter, blant annet nye stasjoner og større transformatorer. Vi jobber kontinuerlig med å legge forholdene til rette for nye etableringer i samarbeid med MIP AS til ny kunder som trenger nettilkobling.

Vi søker etter en person som er utdannet Energimontør, eventuelt har fagbrev både for Gr. L og Gr. H, med god praksis og erfaring innenfor nettdrift. Du vil inngå i stab med 5 energimontører under ledelse av Driftsingeniør.

Vi kan tilby variert arbeid relatert både til drift og prosjekter, og vi har gode lønns- og pensjonsbetingelser.

Arbeidsoppgaver
Vår nye kollega vil delta i både drift og vedlikehold av alle våre anlegg, samt nye til dels store elektroprosjekter. Søkere må også kunne delta i bedriftens vaktordning.

Vi ivaretar alle funksjoner i et nettselskap, herunder drift, vedlikehold og modernisering av alle anlegg, tariffering, måling, avregning, teknisk og økonomisk rapportering med mer.

Kvalifikasjoner/egenskaper

  • Fagbrev som Energimontør, eventuelt Gr. L + Gr. H
  • Erfaring med bygging og drift av nettanlegg ( kabling, nettstasjoner, koblingsanlegg, måling )
  • Erfaring fra drift og vedlikehold av styringssystemer og signalanlegg
  • Førerkort klasse B/BE
  • Være serviceinnstilt og løsningsorientert
  • Kunne arbeide både selvstendig og i team
  • Gode sosiale egenskaper

Tiltredelse og lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen
For spørsmål til stillingen, kontakt driftsingeniør Espen Moe på telefon 480 64 146 eller daglig leder Odd Husnes på telefon 957 000 98.

SØK HER INNEN 15.09!

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

 

OM OSS

MIP Industrinett AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS, og vi har ansvaret for høy- og lavspentnettet i Mo Industripark AS.Vi er et nettselskap på lik linje med andre selskaper som har ansvar for det elektriske nettet fram til kundene, og ivaretar de samme oppgaver som andre små og store nettselskap. Vi er i dag 12 ansatte hvorav 4 montører og 8 ingeniører/prosjektledere.

Vi bygger og vedlikeholder alle type anlegg, fra styringssystemer, vern og signalanlegg, til større høyspente transformator-, linje- og kabelanlegg.  Vårt hovedanlegg er Svabo Transformatorstasjon med innkommende 132 kV linjer, flere større krafttransformatorer for forsyning av Celsa, Ferroglobe og Elkem, samt generell forsyning til andre næringskunder innenfor konsesjonsområdet. Vi har 30 km med 132 kV linje fra Svabo til Storforshei. Resterende høyspentnett er 132 kV og 22 kV kabelanlegg.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

Selskapet er organisert i fem driftsavdelinger, og MIP AS er morselskapet i MIP-konsernet og har seks datterselskap: Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, MIP Miljøkraft AS, Arctic Circle Data Center AS og MIP Industrinett AS. MIP AS har 67 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

Mo Industripark omfatter bl.a. over 100 bedrifter med omlag 2500 ansatte, 7,5 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er 1 800 GWh.

Del Del Del