Prosjektleder Sandra Olsen foran det nye transformatorbygget. Transformatoren som skal inn her, sørger for at ytterligere 110 megawatt strøm kan fordeles ut til kunder hos MIP Industrinett.

MIP Industrinett styrker seg som nettleverandør

6 mai, 2022 10:16 Del Del Del

MIP Industrinett gjør ei betydelig investering og øker kraftig sin kapasitet som nettleverandør.

– Her får vi ytterligere 110 megawatt strøm å fordele ut til eksisterende og nye kunder, forteller daglig leder Odd Husnes ved MIP Industrinett.

Grå, men viktige betongvegger

Det bygges og graves ved friluftsanlegget i industriparken. To prosjektledere Sandra Olsen og Espen Moe viser stolt fram de to synlige bevisene på at det er endringer på gang, og som de har hvert sitt ansvar for.

Foreløpig er det noen grå murvegger i et nytt bygg sivilingeniør og prosjektleder Sandra Olsen har ansvar for, men snart skal bygget fylles med en stor og sentral komponent:

– Her kommer det en 123 tonn tung og splitter ny transformator. I tillegg blir det kabler og teknologi, slik at vi kan levere både høyspent og lavspent strøm.

Hun er stolt over å få lede et så stort og betydningsfullt prosjekt i industriparken.

Graver nytt “sikringsskap”

– Nå får vi for første gang på mange år muligheten til å levere strøm til andre kunder innenfor parken. Men klart, mesteparten av kapasiteten vil Freyr ta, forteller Husnes.

Både planene om å bygge ut strømforsyningskapasiteten og konsesjonen til å gjøre det, har eksistert i mange år. Men det er byggingen av Freyrs gigafabrikk til batteriproduksjon som har satt fart på realiseringen.

Det er ikke bare en ny transformator som skal på plass. Kapasiteten i friluftsanlegget som tar imot og fordeler strømmen til de transformatorene i industriparken, må også økes. Friluftsanlegget blir utvidet og bygd likt slik det er i dag. Nettet ut fra friluftsanlegget til den nye trafostasjonen blir kablet i bakken.

Fleksibelt for fremtiden

– Her skal det settes inn fire skillebrytere, en effektbryter, tre strømtrafoer for å måle forbruket, tilkobling for kabel mot den nye transformatorstasjonen, og nødvendig overvåkning og kommunikasjon. Det er i tillegg mye betongarbeid og stålkonstruksjoner som skal på plass.

Det sier driftsingeniør og prosjektleder Espen Moe, som har ansvar for dette arbeidet.

– Vi bygger videre på et prinsipp som vi har god erfaring med og vet fungerer for industrien. Anlegget har en meget god fleksibilitet med tanke på drift og fremtidig vedlikehold. Det er viktig å tenke langsiktig ved en slik utbygging, sier han.

Dette er den første og største utbyggingen av strømforsyning i industriparken siden 1980-tallet. Utbyggingen har en prislapp på 41 millioner og skal stå ferdig i september i år.

Fakta:

  • MIP Industrinett AS er nettselskapet som distribuerer elektrisk energi i Mo Industripark.
  • I dag er det hovedsakelig bedrifter i Mo Industripark og kaiområdet til Rana industriterminal de forsyner med strøm.

 

Del Del Del