Ny konserncontroller i Mo Industripark AS, Raymond Nordberg.

MIP-konsernet styrker sin kompetanse innen dataanalyse og controlling

5 oktober, 2017 10:42 Del Del Del

Mo Industripark AS har nylig ansatt konserncontroller i en nyopprettet stilling og dermed sikret seg viktig kompetanse i eget hus.

Økonomidirektør i MIP AS Eva Monica Hestvik er fornøyd med å ha på plass denne nye funksjonen i MIP-konsernet.

– Konserncontrollereren blir en sentral ressurs i videreutviklingen av konsernets økonomifunksjon, og vil arbeide med controller- og analysearbeid tilknyttet styring, drift og utvikling på tvers av interne avdelinger i MIP AS og konsernet, meddeler Hestvik.

Raymond Nordberg (31) startet i stillingen 1. september. Han er kjent med industrien på Helgeland etter flere år ved Alcoa i Mosjøen og har så langt en positiv oppfatning av MIP.
– Jeg har fått inntrykk av at dette er en veldig energisk industripark. Det er gode synergieffekter på tvers av bedriftene og jeg opplever mange av mine nye kolleger som svært ambisiøse og fremover lente, sier Nordberg.

Dynamisk og inspirerende
Nordberg er fra Oslo og har utdannet seg som sivilingeniør med master i Industriell økonomi med retningen Energifysikk og Energiøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Han har bodd på Helgeland siden høsten 2013 hvor han først ble ansatt som trainee i økonomi- og vedlikeholdsavdelingen, deretter som operational analyst i Alcoa.
De siste 2,5 årene har han jobbet som Financial Analyst i Alocas globale finansteam, med kontorer i Spania, Brasil, USA og Canada.

Nå har han flyttet til Mo i Rana sammen med sin kone, som er fra Helgeland.
– Jeg visste egentlig ikke så mye om Mo Industripark AS før jeg takket ja til stillingen, men jeg har tidligere vært på omvisning og besøkt Celsa Armeringsstål med fagforeningen min Tekna og sett på valseverket. Det virker som en dynamisk og inspirerende industripark og jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer, understreker Nordberg.

Et godt faglig miljø
– Det viktigste kriteriene for å flytte til Mo i Rana var de innholdsrike arbeidsoppgavene som stillingen tilbyr. Det faglige miljøet virker bra og jeg ser at jobben gir mulighet for faglige utfordringer, noe som sørger for en frisk arbeidshverdag. Jeg skal være i et team med kollegaer som har en proaktiv holdning til hvor de vil med selskapet og Mo industripark, sier den nyansatte controlleren.

Selv ønsker han å bidra med sin analytiske bakgrunn, pågangsmot og tallanalyse.
– Jeg har en kvantitativ væremåte og vil selvsagt hjelpe til både på det økonomiske og det analytiske. Det synes jeg er veldig spennende.

Tidlig ansvar
Industrien på Helgeland gjør at man får mange selvstendige arbeidsoppgaver.
Nordberg opplever forventninger om at man rett og slett bare må «finne ut av det.»
– Her merker jeg at man får mye ansvar tidlig og det var noe som bidro til å gjøre stillingen attraktiv. Utfordringen er at organisasjonen er uensartet og det vil ta tid å få oversikt over de ulike forretningsområdene. For tiden jobber jeg mye med å sette meg inn i hva vi gjør for deretter å kunne se hvilket utviklingspotensial konsernet har på interne prosesser og samhandling mellom avdelingene og datterselskapene.
Siden stillingen er nyopprettet hadde han ingen rutiner han kunne følge.
– Det er utfordrende, for man må lære bedriften å kjenne før man kan bidra med det man ønsker og kan, men jeg er på god vei og ser frem til fortsettelsen, avslutter Nordberg.

Del Del Del