Våre anlegg

_MG_0396

Transformatorstasjon

I Mofjellet ligger Svabo transformatorstasjon. Det er hovedsenteret for distribusjonen i Mo Industripark. Av hele Norges totale produksjon på vel 140 TWh, passerer omlag 1,7 TWh Svaboanlegget. Altså en stor mengde sett i Norgessammenheng.

_MG_0467

Strømdistribusjonsnett i Mo Industripark

Vi distribuerer først og fremst elektrisk energi i Mo Industripark inkludert kai-området ( RIT ) og Svortdalen, samt egen 132 kV linje til Storforshei, og har ansvaret for vedlikehold og drift av nettet. Det ligger stort sett doble linjer ut til alle kundene våre, som betyr ekstra leveringssikkerhet.

Kraft- og distribusjonstransformatorer

Vi har til sammen 7 krafttransformatorer som transformerer spenningen ned fra 132 til 22 kV. I tillegg har vi nettstasjoner og koblingsanlegg plassert rundt i Industriparken som leverer høy- eller lavspent til våre kunder.

storforshei

Kraftlinje til Storforshei

Vi har en 132 kV kraftlinje opp til Storforshei og Ørtfjellet. Linja var i utgangspunktet laget for å forsyne gruvevirksomheten, men brukes i tillegg av Helgeland Kraft til å distribuere elektrisitet til Storforshei og videre til Saltfjellet. Linjen brukes også av små kraftprodusenter i området da de også er avhengig av linjen til å få ut kraften de produserer.

Kontaktinfo MIP Industrinett AS

Odd Husnes
Daglig leder MIP Industrinett AS
957 00 098

Aleksander Jamtli
Prosjektleder
Kontaktpunkt måling og avregning
928 96 830

Svein J.Snefjellå
Prosjektleder
959 25 290

Espen Moe
Driftsingeniør
480 64 146

Sandra Olsen
Prosjektleder
Kontaktpunkt måling og avregning
909 87 342

Bjørn Kleftås
Senioringeniør
917 28 332

Cato Dåbakk
Energimontør
954 19 857

Per Holmestuen
Energimontør
952 92 582

Mikael Sternang
Prosjektleder
986 55 615

Jan Erling Evensen
Prosjektleder
954 19 840

Bent Erik Bakken
Energimontør
954 59 389

Christian Moa
Energimontør
958 28 823

Kristian Valla Lydersen
Energimontør
481 01 910

Kenneth Fagerdal
Energimontør
911 41 158