MIP Kraftnett fisjoneres ut i eget selskap.

MIP Kraftnett fisjoneres ut i eget selskap

1 januar, 2019 12:57 Del Del Del

For å etterkomme endringer i energiloven fisjoneres den ene driftsavdelingen i Mo Industripark AS ut som eget aksjeselskap fra 1.1.2019.

Det nye lovendringen krever blant annet selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og annen kommersiell virksomhet. Bakgrunnen for endringen er myndighetenes ønske om et klarere skille mellom monopolvirksomhet som nettdrift naturlig er, der inntektene reguleres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat gjennom årlig tildeling av inntektsrammer, og virksomhet som er eksponert for fri konkurranse. Endringen vil gjelde for alle nettselskap uavhengig av størrelse fra 2021.

Kraftnettavdelingen i Mo Industripark AS fisjoneres derfor ut som eget selskap fra 1.1.2019 for å imøtekomme endringene. Det nye nettselskapets navn blir MIP Industrinett AS som blir et 100% eid datterselskap av Mo Industripark AS.

Ingen merkbare endringer
Strømnettvirksomheten i Mo Industripark AS har det siste tiåret fått tildelt inntektsramme fra NVE og har allerede gjennom mange år vært skilt regnskapsmessig fra øvrig virksomhet i selskapet. Utskillingen i et eget selskap får derfor ingen konsekvenser for kundenes tariffer. Heller ikke andre kunde- eller leverandørforhold påvirkes av etableringen av MIP Industrinett. Alle ansatte i dagens Kraftnettavdeling overføres til MIP Industrinett og etableringen får ingen bemanningsmessige konsekvenser.

Odd Husnes, tidligere avdelingsleder i MIP Kraftnett er tilsatt som daglig leder i MIP Industrinett AS. Han forsikrer at publikum ikke vil merke noe særlig til strukturendringen.
– Det at virksomheten i Kraftnettavdelingen fra nyttår organiseres i et eget selskap, er først og fremst en formalia-endring som våre kunder og leverandører vil merke lite til. Endringen vil ikke ha noen påvirkning på priser, leveringssikkerhet eller kontaktpunkt, og vi har gjort de nødvendige praktiske forberedelsene for at overgangen blir så smidig som mulig, sier Odd Husnes, ny daglig leder i MIP Industrinett AS.

Les mer om MIP Industrinett her.

Del Del Del