Tag Archive: Odd Husnes

  • 1 januar, 2019

    For å etterkomme endringer i energiloven fisjoneres den ene driftsavdelingen i Mo Industripark AS ut som eget aksjeselskap fra 1.1.2019. Det nye lovendringen krever blant annet selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og annen kommersiell virksomhet. Bakgrunnen for endringen er myndighetenes ønske om et klarere skille mellom monopolvirksomhet som nettdrift naturlig er, der inntektene reguleres av Norges […]
  • 23 februar, 2015

    Odd Husnes er ansatt som ny avdelingsleder for MIP Kraftnett i Mo Industripark AS. Bjørn Kleftås går over i stillingen som senioringeniør i stab under driftsdirektøren.