MIP Marked og Eiendom søker produktleder bygg

28 februar, 2022 10:33 Del Del Del

Vil du bidra til å bygge og utvikle en spennende industriregion?

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Her finnes internasjonale aktører innen smelteverksindustri, oppdrettsanlegg, datasentre, gruvedrift og en bred leverandørindustri. Vi står ovenfor store utbyggingsprosjekter som bl.a. ny flyplass, dypvannskai, batterifabrikk, kraftproduksjon og distribusjon samt utvikling av nye industriarealer.

For å styrke vår driftsavdeling søker vi en driftig, utviklingsorientert og selvgående produktleder bygg for interessante og utfordrende oppgaver i et selskap i sterk vekst.

Som produktleder bygg i MIP vil du arbeide både for konsernet MIP as og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge.

Sentrale oppgaver vil i hovedsak være knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av konsernets bygningsmasse, som består av 110 000 m2 kontor- og industribygg, herunder bl.a.:

 • Budsjettering, planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold
 • Ansvar for fremdrift, kvalitet, økonomi og HMS for alle drifts- og vedlikeholds aktiviteter og -prosjekter
 • Tekniske, økonomiske og forretningsmessige vurderinger av vedlikehold og oppgraderinger
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Innkjøp, forhandlinger, kontraktsinngåelse og oppfølging av leverandører
 • Kundekontakt, være tilgjengelig og serviceinnstilt
 • Utarbeide tilbud og leieavtaler til leietakere og nye kunder

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, innen bygg og anlegg
 • Minimum 3-5 års erfaring fra relevante stillinger
 • Erfaring fra FDVU i privat eller kommunal sektor er svært relevant
 • Prosjektledererfaring

 

Les mer om stillingen og søk her!

Del Del Del