Er du vår nye kollega?

MIP Sikkerhet & Service søker driftsleder

9 september, 2023 20:47 Del Del Del

Om stillingen

MIP Sikkerhet & Service er en av tre driftsenheter i Mo Industripark AS. Avdelingen er lokalisert i hovedporten til industriparken, har ansvaret for kjernestyrken i industrivernet og det er alltid to personer i døgnkontinuerlig beredskap. Avdelingen har i dag 15 faste ansatte pluss vikarer og hovedaktivitetene er brann- og sikkerhetsberedskap, drift av kurs- og øvelsessenter, drift av adgangskontrollsystem & portvakt, postombæring og sentralbord.

Til vårt sikkerhetssenteret søker vi en driftig, utviklingsorientert og selvgående Driftsleder for interessante og utfordrende oppgaver i et selskap i sterk vekst. Stillingen er i utgangspunktet en dagtidsstilling, men det vil være naturlig at driftsleder, i følge egne planer, vikarierer på skift. Stillingen rapporterer til avd.leder.

Som Driftsleder i MIP vil du arbeide både for konsernet MIP og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge.

Fast stilling, heltid

Søknadsfrist 1. oktober 2023

Søk på stillingen her.

Sentrale oppgaver vil i hovedsak være:

•    Personalansvar for utrykningsstyrken, post og telefoni
•    Følge opp driften i avdelingen og være deltakende i alle strategiske prosesser
•    Bistå, og ved behov vikariere, for kurskoordinator i den daglige driften
•    Tett kontakt med kunder
•    Instruktøroppgaver på kurs og øvelser
•    Kunne fungere i beredskapsroller som Utrykningsvakt 1 og 2
•    Administrative oppgaver
•    Ansvar for fremdrift, kvalitet og økonomi i div. prosjekter

Kvalifikasjoner/bakgrunn

• Driftslederen har lederansvar for 15-20 personer, og må derfor ha lederkompetanse
• Må bestå fysiske- og helsemessige krav til røykdykkere
• God økonomisk forståelse
• Utdannelse på bachelornivå innenfor relevante fagområder, eksempelvis;

 • Ledelse og organisasjonsutvikling
 • Pedagogikk
 • Økonomi
 • HMS eller liknende

Personlig profil

Driftslederen jobber tett med teamet i avdelingen, mot kunder og mot andre avdelinger, så det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som:

 • Analytisk, metodisk og strukturert
 • Forretningsmessig forståelse
 • Positiv og innehar gode samarbeidsevner
 • Selvgående, og med god arbeidskapasitet
 • Gode sosiale egenskaper og evner å arbeide effektivt i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • En svært spennende jobb i et av Norges største industrikonsern i vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver i lag med høyt faglig kompetente medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid, god balanse mellom arbeid- og privatliv
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søk på stillingen her.

Spørsmål om stillingen

 • Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Avd. leder Richard Erlandsen på tlf. 975 70 204, eller e-post:
 • Søknadsfrist: 01.10.23
 • Les mer om oss på www.mip.no

Om oss

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. I Mo Industripark finner du om lag 110 bedrifter med til sammen 2500 ansatte. Totalt bruker industrien i parken nærmere 2 TWh med strøm i året. I tillegg gjenvinnes det energi tilsvarende over 400 GWh i året.

Vår visjon er å være en grønn industripark i verdensklasse. Vi forvalter, utvikler og drifter eiendom, infrastruktur, anlegg og utstyr. I tillegg legger vi til rette for ny industri, som både er viktig for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, og som skaper attraktive arbeidsplasser i Mo i Rana. Her finner du en stor bredde av industri som bruker hverandres biprodukter i egen produksjon, for eksempel overskuddsvarme og CO-gass. Norges største gjenvinningsbedrift, Celsa, resirkulerer stål tilsvarende to Eiffel-tårn i uka. Akkurat nå er FREYR Battery i gang med å bygge Norges første gigafabrikk for battericeller. Vi har også andre grønne industriprosjekter på gang, for eksempel innen karbongfangst, hydrogen og tilhørende prosessindustrietableringer.

Mo Industripark AS er organisert i tre driftsavdelinger med ansvar for alt fra industrivern og brannberedskap til IT og eiendomsutvikling. MIP-konsernet har fire datterselskap: Rana Industriterminal, Mo Fjernvarme, MIP Miljøkraft og Svabo Industrinett. Totalt har konsernet omtrent 130 ansatte, hvorav i overkant av 60 jobber i MIP AS. For mer informasjon om oss se våre nettsider: www.mip.no

Del Del Del