Profilering av Mo Industripark AS ved Sagbakken stadion har bidratt til finansiering av dette idrettsanlegget.

MIP sponser barn og unge

12 April, 2014 21:13 Del Del Del

Tildeling av sponsormidler fra Mo Industripark AS for 2014 er nå gjort.

I alt 20 forskjellige tiltak får sponsorstøtte i år.

– Vi fikk inn mange søknader om sponsormidler. Kriteriene for hvilke tiltak som vi ville prioritere var offentliggjort i forkant på vår hjemmeside, samt at det var annonsert i Rana Blad med henvisning til hjemmesiden, sier informasjonssjef Ivar Hartviksen.

Hartviksen legger til, da det naturligvis var begrenset hvor mange gode formål som kunne få støtte, så ble søknadene grundig vurdert opp mot kriteriene.

– Dessverre måtte vi si nei til mange gode formål. Neste mulighet er søknadsfristen for 2015, som er i november, sier han.

 

Kriteriene

Dette er kriteriene som søknadene vurderes

etter:

-                Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt

engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.

–                Mo Industripark AS skal støtte tiltak som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv.

–                Søkerne må være lokalisert på Nord-Helgeland.

–                Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere

–                Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Mo Industripark AS gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil det vektlegges tiltak som:

–                Styrker rekruttering til industri og industrirelatert virksomhet

–                Fremmer interesse for fagopplæring og realfag

–                Fremmer interesse for lokalkunnskap

–                Er basert på lokal aktivitet i vår region

Tiltak for barn og unge vil bli prioritert.

 

En del av sponsormidlene for 2014 var bundet opp av avtaler som var inngått tidligere.

Neste år vil det være langt færre som har slike avtaler.

Etter søknadsrunden er følgende tildelinger gjort, gruppert og i alfabetisk rekkefølge:

Nye avtaler for 2014:                     

Bossmo & Ytteren IL – Håndballgruppa            Lagidrett ungdom

Elina Munch Kulset                                                    Elitesatsing fiolin

First Lego League                                                       Realfagsatsing mot skoleverket

Fredrik Gjesbakk                                                        Elitesatsing skiskyting

Gjerøy skole                                                                 Realfag i grunnskole

Hemnes Jazz- og Bluesfestival                             Kulturfestival

Jensen roadracing                                                     Elitesatsing roadracing

Rana Svømmeklubb                                                 Lagidrett barn og ungdom

Stålkameratene Blå Vegen                                    Friluftsliv for alle

Verket og Rød Snø / Samleverket                     Kulturfestival

     Tidligere inngåtte avtaler for 2014: 

Vilde Gjesbakk                                                            Elitesatsing friidrett

Bellona                                                                           Miljøorganisasjon

Hammeren UL – ballbinge                                    Allaktivitet barn og ungdom

Mo IL Klubbhus                                                        Lagidrett

Rabothytta                                                                  Friluftsliv for alle

Rana Jeger- og fiskeforening                              Friluftsliv for alle

Rolf Einar Jensen                                                    Elitesatsing ski

Sagbakken stadion – profilering                        Lagidrett

Smelteverket                                                             Kulturfestival

Stålhallen – profilering                                          Lagidrett

Alle søkere vil bli tilskrevet like over påske, både de som har fått tildelt sponsormidler i 2014 og de som har fått avslag.

Neste søknadsrunde vil bli i november 2014.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side17_2014

Del Del Del