Terje Sund-Olsen, daglig leder Mo fjernvarme as

Mo Fjernvarme i nytt samarbeid om energibesparende bygg

23 november, 2017 11:47 Del Del Del

I forbindelse med byggingen av Byhagen Borettslag har Mo Fjernvarme engasjert seg i valget av en ny kostnadseffektiv varmeløsning i bygget, som holder energibehovet til oppvarming på et lavest mulig nivå.

Med nye krav til energieffektive bygg er oppvarming fra Mo Fjernvarme et stadig mer attraktivt alternativ. Et nytt system som utvider bruken av varmt tappevann bidrar i tillegg til å redusere bygge- og driftskostnadene for de som tar det i bruk.

Økonomisk gunstig
– Dette er husets hjerte, forteller daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen, og viser frem teknisk rom i kjelleren.
Tradisjonelle byggeløsninger krever større plass til kundesentral, vannrør og samlestokker, men nå står koblingene og varmeveksleren som skiller fjernvarmen og selve bygget på i underkant av 2 m2 gulvflate.
– Tidligere har vi brukt to uavhengige rørsystem der det ene har vært brukt til oppvarming og det andre har gått til varmtvann. Ved å bruke tappevannskursene også til oppvarmingsformål har vi halvert rørmengden, sier rørleggerbas ved VVS-entreprenør Oras, Eckhard Schmidt, før han peker opp ved taket over kundesentralen.
– Her ville det vanligvis ha gått to store stålrør som vi tradisjonelt ville ha bygd inn i huset. Vi sparer en del fremføringsveier for rørsystemet og flere reguleringsventiler. Det er derfor økonomisk gunstig i tillegg til at det er svært plassbesparende, forklarer han.

Energieffektive bygg
Den nye løsningen som utnytter tappevannet mer effektivt muliggjøres ved å montere en liten varmeveksler i hver boenhet.
– Hver leilighet har sitt eget lukkede system. Dette betyr at dersom en leilighet skulle få et problem med lekkasje eller lignende, vil det ikke berøre de andre leilighetene. Hver boenhet har egen varmesentral med kombinert vann- og gulvvarme. Pumpene er av siste modell og hele anlegget er svært energieffektivt. Tilførselsarbeidet er redusert og du får varmt vann i samme øyeblikk som du skrur på kranen. Og med fjernvarme blir det aldri fritt for varmtvann, selv om alle i bygget dusjer samtidig og lenge, forteller prosjekterende rådgiver hos ingeniørselskapet Sweco, Martin Vågeng.
– Den nye forenklede løsningen har et stort potensiale, og kan også bidra til at konvertering av gamle bygg fra elektrisk oppvarming til vannbåren, energifleksibel oppvarming blir økonomisk lønnsomt, sier Sund-Olsen og Vågeng.

Nybygg skal i dag konstrueres slik at de er så energieffektive som mulig. Ved å installere denne varmtvannsløsningen i nye oppføringer kan man redusere installasjonskostnadene, på sikt driftskostnadene og til slutt redusere kostnadene for brukeren.
– Vi beregner at denne løsningen kan gi en fremtidig effektbesparing på litt over 2 kW for hele bygget, noe som med dagens strømpriser tilsvarer cirka 17.000 kroner per år, sier Vågeng.

Attraktiv løsning
Løsningen ble første gang utprøvd i 2015 og har allerede blitt omfavnet av bransjen nasjonalt, selv om det krever at både utbygger og VVS-bransjen må tenke nytt.
– For oss er det veldig positivt at fjernvarmen stadig kan utnyttes til nye formål og på en enda bedre og kostnadseffektiv måte, sier Sund-Olsen.
Den nye løsningen ble for øvrig utviklet blant annet av Rolf Julin fra Nesna, som tidligere var tilknyttet både Helgeland Kraft og Mo Fjernvarme før han ble teknisk sjef i AE Varme.

 

Om Mo Fjernvarme
Mo Fjernvarme as er Nord-Norges største leverandør av fjernvarme, og leverer varme til kommunale og offentlige bygg, næringsbygg, hoteller, borettslag, svømme-/idrettshaller, oppdrettsanlegg, samt tining av gater og områder i sentrum. Bedriftens varmeleveranser tilsvarer det årlige varmebehovet til om lag 5 000 eneboliger. Fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet i 1985, og produksjonen er i dag basert på gjenvinning av overskuddsenergi fra prosessbedrifter i Mo Industripark. Selskapet er eid av Mo Industripark as (60%) og Helgeland Kraft (40%). Etter over 30 års utbygging er Mo i Rana i dag blant landets mest miljøvennlige med tanke på energibruk i bygg. Les mer om Mo Fjernvarme

 

Del Del Del