– Vi dimensjonerer dette første strekket også for et neste utbyggingstrinn, sier daglig leder i Mo Fjernvarme AS, Terje Sund-Olsen.

Mo Fjernvarme utvider til Gruben

20 desember, 2018 12:13 Del Del Del

Mo Fjernvarme AS investerer 13,6 millioner kroner og utvider fjernvarmenettet til Gruben for å kunne forsyne nye bygg med grønn energi.

Det er primært byggingen av ny skole, flerbrukshall og et nytt næringsbygg på Gruben som har vært utløsende for prosjektet, samt troen på framtidige aktiviteter langs E12 som vil komme som følge av ny flyplass på Hauan.

– Dette er en bydel som vi over lang tid har arbeidet med og ønsket å tilknytte, men som rent økonomisk har vært vanskelig å gjennomføre. Vi er glade for at en avklart skolestruktur, ny reguleringsplan for Gruben bydelssentrum og konkrete byggeplaner  i bydelen har gitt grunnlag for å kunne starte opp arbeidet med utvidelsen til våren. Det er et viktig skritt videre med tanke på utviklingen av fjernvarmenettet og en ny grønn bydel, sier daglig leder Terje Sund-Olsen ved Mo Fjernvarme.

Ferdig til høsten
Selskapet har inngått intensjonsavtaler med Rana kommune, GIL Eiendom AS, FIA Eiendom AS og Sentrumsfossen AS om levering av fjernvarme til henholdsvis skole, flerbrukshall og næringsbygg.

Mo Fjernvarme regner med å starte detaljprosjekteringen i begynnelsen av 2019 og byggingen i løpet av våren. Hovedutbyggingen skal etter planen være ferdig 1. oktober neste år, og når alle byggene er tilkoblet vil energileveransen bli på om lag 3 GWh/år.

2100 meter rør
Området Mo Fjernvarme har konsesjon for er nordvestre deler av Gruben, avgrenset til Aspdalen i øst og Svenskveien i sør. En fjernvarmekonsesjon legger videre nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaker innenfor området. I Rana gjelder slik tilknytningsplikt for nybygg og renovering større enn 500 kvadratmeter.

– Vi planlegger å legge rør under Tverråga, innenfor brua over E12. Videre skal røret legges østover langs E12, til Gruben bydelssentrum, til sammen 2100 meter. Rørene skal bygges med en høyere isolasjonsklasse enn tidligere for å redusere varmetapene i størst mulig grad, noe som vil gi en miljøgevinst, forklarer Sund-Olsen.

Stor kapasitet
Mo Fjernvarme har kapasitet til å levere overskuddsvarme fra industrien til store deler av Gruben.
– Vi dimensjonerer dette første strekket også for et neste utbyggingstrinn. Vi må posisjonere oss og være klare i forkant, vi kan ikke vente til byggene er ført opp, sier Terje Sund-Olsen.

Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme basert på gjenvinning av industriell overskuddsenergi, med en gjenvinningsgrad på normalt over  95 prosent. Energien som gjenvinnes hentes fra prosessbedriftene i Mo Industripark; Elkem Rana AS og Ferroglobe Mangan Norge AS.

Fjernvarme erstatter i stor grad fyring med fossil olje hos kundene. Dermed spares miljøet for store utslipp av CO2, NOx og SO2. Gjenvinnings-/fornybarandelen for Mo Fjernvarme hittil i 2018 er 99,6 prosent.

Viktig for Rana
De fleste større bygg i sentrale deler av Mo i Rana er tilknyttet nettet til Mo Fjernvarme. Gjenvunnet energi holder også gågater og hovedgate i sentrum snø- og isfri om vinteren.
Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, sier utvidelsen av fjernvarmenettet er strategisk viktig for både Mo Fjernvarme og også for Rana.
– Det er svært gledelig at fremtidige bygg på Gruben kan nyte godt av miljøvennlig energi som Fjernvarme basert på overskuddsvarme fra industrien er. Det at Mo Fjernvarme også vil dekke større deler av Mo i Rana er også positivt i en fremtidskontekst, hvor vi ser økt aktivitet, ny reguleringsplan og forhåpentligvis også flere innbyggere. Det er viktig å være fremoverlent, noe også Mo Fjernvarme har utvist tidligere med spennende prosjekter knyttet tilfjernvarmebasert tørking av nybygg, kjøling av kontorbygg og nå også fremtidsrettet utvidelse av nettet.

 

 

Mo Fjernvarme AS
Nord-Norges nest største fjernvarmeanlegg
Årlig produksjon: 85 GWh, hvorav 80 GWh i form av gjenvunnet overskuddsvarme fra industrien. Sistnevnte tilsvarer årlig energiforbruk til ca. 5000 husstander
Kapasitet: 22 MW grunnlast og 45 MW reserve-/spisslast
Omsetning: 53 MNOK
Trasélengde: 30 km.
Ansatte: 4
Eiere: Mo Industripark AS (60%) og Helgeland Kraft (40%)

 

 

Del Del Del