Tegning av ny flyplass i Mo i Rana. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Revidert nasjonalbudsjett 2023: Mo i Rana og Helgeland er budsjettvinnere

11 May, 2023 12:48 Del Del Del

Ny flyplass for Helgeland og oppstart av arbeidet med innseiling til ny dypvannskai i Mo i Rana kom med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023.

–Mo i Rana og Helgeland er budsjettvinnere med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Vi har fått på plass både de nødvendige rammene for ny flyplass for Helgeland og fått bekreftet at Kystverket kan sette i gang med arbeidet med innseiling til en ny dypvannskai allerede i år.

Det sier en fornøyd adm.dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen. Han peker samtidig på at budsjettforslaget ikke er uten baksider. Kostnadene for den nye flyplassen har steget til 4,9 mrd. kroner etter at Avinor tok over ansvaret for prosjektet.

I tillegg har det vært en diskusjon om at flyplassen bør bygges med rullebanelengde på 2400 meter når den først bygges, framfor minstelengden på 2200 meter. Blant annet er dette viktig for helårstrafikk, ikke minst for reiselivsnæringen. Regjeringen legger opp til 2400 meter lengde, men foreslår samtidig at det lokale bidraget skal økes med ytterligere 66 mill. kroner for at det skal realiseres.

–Det er kjedelig at staten nå skal kreve ytterligere 66 mill. kroner til statlig infrastruktur. Dette kommer på toppen av lokale bidrag på til sammen 600 mill. kroner. Budsjettoverskridelsene på Avinors vakt har vært oppsiktsvekkende. Samtidig kan vi ikke annet enn å registrere at dette nå skjer, og se om dette kravet i det hele tatt er mulig å innfri, sier Ulriksen.

Del Del Del