Vil du være med å utvikle framtidas grønne industripark i verdensklasse?

Mo Industripark AS søker maskiningeniør

4 oktober, 2022 11:19 Del Del Del

Det er forventet økt aktivitet og utvidelse av tjenestetilbudet i Mo Industripark (MIP) og avdelingen Energi og IT, som følge av flere nyetableringer. For å styrke kapasiteten på avdelingen Energi og IT søker vi etter en erfaren maskiningeniør. Som maskiningeniør hos MIP på avdeling Energi og IT vil du få en spennende arbeidshverdag med stor variasjon og utfordrende arbeidsoppgaver. Avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av sentral infrastruktur i industriparken, og ansvaret for vannforsyning, gassdistribusjon, fibernett og driftsovervåkning. Avdelingen har også ansvar for overvåkning av kunders produksjonsutstyr, blant annet fjernvarmeanlegg og småkraftverk.

Du vil bli en del av et faglig sterkt arbeidsmiljø hvor det er mange erfarne og dyktige medarbeidere. Det er også lavt sykefravær og lite turn-over på avdelingen. Som maskiningeniør hos MIP vil du ha gode utviklingsmuligheter internt i industriparken og du vil få muligheten til å påvirke din egen arbeidshverdag med tanke på innholdet som er tenkt til stillingen.

Din nye arbeidshverdag som maskiningeniør vil bestå av oppgaver som:

  • Drifts, vedlikehold- og prosjektoppgaver innenfor vannforsyning, gassdistribusjon og driftsovervåkning.
  • Forbedringsarbeid og utvikling av avdelingens forretningsområder, herunder digitalisering.
  • Teknisk og avtalemessig oppfølging av kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.
  • Myndighetskontakt knyttet til krav, tillatelser og revisjoner.

Kvalifikasjoner:
Til denne stillingen søker vi en maskiningeniør med bachelor- eller mastergrad. Du har også noen års relevant arbeidserfaring innen minst et av avdelingens virksomhetsområde. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og kunne kommunisere muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk. Vi tror du er selvgående men at du også er god til å samarbeide med andre. Du liker struktur og har fokus på detaljene uten å miste overblikket.

Mo Industripark er en solid arbeidsgiver som tilbyr en svært spennende jobb i et konsern i sterk vekst og utvikling.

Syns du dette virker interessant? Da vil vi gjerne høre fra deg! For nærmere informasjon om stillingen og ønske om en konfidensiell samtale, kontakt Assessit ved Per Kristian Øwre tlf. 913 75 565, John Holen tlf. 924 31 993 eller Gunn Elin Trettsveen tlf. 454 55 043. Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, også overfor Mo Industripark i prosessens innledende fase.

Søknadsfrist: 06.11.2022

Søk på stillingen

Nøkkelord Helgeland, Maskiningeniør, Energiforsyning, Forbedringsarbeid, Driftsoptimalisering
Bransjekategori Industri / Produksjon
Bransje Energi- og vannforsyning
Alternativ bransjekategori Ingeniøryrker
Alternativ bransje Energi / Kraft

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. I Mo Industripark finner du om lag 110 bedrifter med til sammen 2500 ansatte. Totalt bruker industrien i parken nærmere 2 TWh med strøm i året. I tillegg gjenvinnes det energi tilsvarende over 400 GWh i året.

Vår visjon er å være en grønn industripark i verdensklasse. Vi forvalter, utvikler og drifter eiendom, infrastruktur, anlegg og utstyr. I tillegg legger vi til rette for ny industri, som både er viktig for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, og som skaper attraktive arbeidsplasser i Mo i Rana. Her finner du en stor bredde av industri som bruker hverandres biprodukter i egen produksjon, for eksempel overskuddsvarme og CO-gass. Norges største gjenvinningsbedrift, Celsa, resirkulerer stål tilsvarende to Eiffel-tårn i uka. Akkurat nå er FREYR Battery i gang med å bygge Norges første gigafabrikk for battericeller. Totalt har de planer om to gigafabrikker, som fullt utbygd vil føre til at 1500 nye mennesker vil ha sin arbeidsplass her. Vi har også andre grønne industriprosjekter på gang, for eksempel innen karbongfangst, hydrogen og tilhørende prosessindustrietableringer.

Mo Industripark AS er organisert i tre driftsavdelinger med ansvar for alt fra industrivern og brannberedskap til IT og eiendomsutvikling. MIP-konsernet har fire datterselskap: Rana Industriterminal, Mo Fjernvarme, MIP Miljøkraft og Svabo Industrinett. Totalt har konsernet omtrent 120 ansatte, hvorav i overkant av 50 jobber i MIP AS. For mer informasjon om oss se våre nettsider: www.mip.no

Del Del Del