Festivalsjef for Smeltedigelen musikkfestival, Hilde Høgseth.

Mo Industripark sponser Smeltedigelen

3 October, 2017 10:42 Del Del Del

Når musikkfestivalen Smeltedigelen går av stabelen 18.-21. oktober er det muliggjort av lokale sponsorer. Flere bedrifter i Mo Industripark har vært med på reisen fra begynnelsen.

– Lokale sponsorer er avgjørende for at vi får arrangert Smeltedigelen da det er store kostnader knyttet til å arrangere og drifte en slik festival. Vi må leie de fleste tjenestene, som lokaler, teknisk utstyr og teknikere, i tillegg til artisthonorarene, forteller festivalsjef Hilde Høgseth.
Smeltedigelen har ingen inntekter utover billettinntektene, og selger ikke øl og vin som mange av de andre festivalene gjør, derfor er de lokale sponsorinntektene ekstra viktig.

– Det har blitt større konkurranse om sponsormidlene ettersom vi har fått flere festivaler i regionen. Derfor setter vi ekstra stor pris på det samarbeidet vi fortsatt har med flere store aktører i Mo Industripark som Glencore, Celsa, Mo Fjernvarme, SINTEF Molab og Mo Industripark as.


Samarbeider med sponsorene

Festivalen får offentlig støtte fra Kulturrådet, fylkeskommunen og kommunen, i tillegg til andre ordninger som Sametinget og BarentsKult. Den offentlige biten er stor, men mesteparten av støtten kommer fra private sponsorer. Samarbeidet med bedrifter i industriparken har vært bra oppigjennom årene.

– Mo Industripark har alltid vært der. Jeg tenker at èn ting er å få støtten økonomisk, men noen samarbeidspartnere sparrer man med tanke på festivalens strategi framover, og hva vi kan gjøre sammen. Vi har brukt sponsorenes kompetanse der det trengs, og ikke bare på det økonomiske, sier Høgseth.

Festivalnavnet er også nært knyttet til industrihistorien i Rana.

– Navnet Smeltedigelen har dobbel betydning fordi vi forankrer det til den lokale industrihistorien og det faktum at festivalen er en smeltedigel for mange forskjellige typer musikk, forteller hun. Vi har hatt en del aktiviteter under festivalen tidligere år med fokus på industrihistorie, forteller hun.


Tar samfunnsansvar

Høgset er også opptatt av at sponsoren vet hva de får igjen av Smeltedigelen.

– Mye av grunnen til at vi overlever på sikt er takket være merkevaren vi har bygd opp. Dette er også viktig fordi vi viser sponsorene våre at vi er rendyrket og bevisste, på både musikken vi presenterer og måten vi organiserer oss på.

 

Festivalen arrangeres med et verdigrunnlag i bunnen. De skal ta samfunnsansvar, og i tillegg bidra til at musikklivet i Rana utvikles.

– De fleste frivillige på festivalen kommer fra Bakeribygget. Dette betyr veldig mye for dem. De får vært en del av miljøet i perioden under festivalen. Det er givende for dem å gjøre en jobb, komme inn i et miljø og skaffe seg nye bekjentskaper. Vi er meget fornøyde med jobben de gjør, og vi har et velfungerende samarbeid, forteller Høgseth.

For å stimulere musikklivet i Rana arrangeres det workshops med og mellom profesjonelle musikere og elever fra Kulturskolen. Tanken er at de timene med jobbing sammen med musikerne gir inspirasjon til å fortsette å produsere rytmisk musikk.


Et gjennomtenkt program

Høgseth forteller at det er en rød tråd i programmet som er basert på festivalens verdigrunnlag og at hun booker artister deretter.

– Samisk kultur skal bestandig være representert. Vi har også med prosjekter med Russland hvert år, hvor norske og russiske musikere samarbeider. Ellers må vi alltid ha med noe jazz, blues og world music på programmet. Kvalitet er målet hele veien. Mange har fått fantastiske musikalske opplevelser på flere av våre mer “ukjente artister”, og dette er også noe vi har fokus på, forteller hun.

Se hele festivalprogrammet her.

Hun trekker frem et par konserter med temaet “forbudte sanger” som hun gleder seg ekstra mye til.

– Forbudte melodier blir løftet frem av av Emel Mathlouti og Moddi med Trondheimsolistene. Emel opptrådte på Nobels fredspriskonsert i 2015 og bergtok alle gjennom tv-skjermen, inkludert meg selv. Konserten var helt magisk, og jeg gleder meg enormt til hun besøker oss på Smeltedigelen nå i oktober, avslutter hun.

 

Del Del Del