Sentraltomta i Mo Industripark, der rørene skal lagres.

Mo Industripark beste lokalisering

26 mars, 2013 11:48 Del Del Del

– Vi har arbeidet hardt siden i august for å lage et best mulig anbud for denne rammeordren, og det var svært viktig for oss å vinne anbudet.

Veksten for Statoil vil være størst utenfor norsk kontinentalsokkel i årene fremover, og da var det spesielt viktig for Wasco å kunne få etablert et samarbeid med Statoil nå.

Dette sier Rik Nugteren, adm. dir. i Wasco Coating Ltd. i Europa.

Nugteren sier de har jobbet aktivt i fem år for å posisjonere seg i forhold til Statoil. På ordresiden har Statoil valgt å legge ut anbud i form av rammeavtaler, og det var nå det åpnet seg en mulighet til å komme i posisjon for å vinne anbudet om rørleveranse og coating av rørene, i forhold til Polarled-prosjektet.

Grunnen til at Wasco valgte å lokalisere produksjonsbasen sin i Mo Industripark var flere. For det første var det viktig å være så nære rørledningen som mulig.

– Vi fant nesten alt vi ønsket i Mo Industripark, inkludert svært samarbeidsvillige folk og en meget god infrastruktur, samt dyktige leverandører av mekaniske tjenester, elektroinstallasjon, logistikk, med mer.

Det negative er at det er 100 km fra kysten, men resten var svært bra her. Derfor valgte vi å lokalisere virksomheten til Mo Industripark, sier Nugteren.

Wasco hadde gjort grundige undersøkelser om egnede arealer og infrastruktur før de i november tok kontakt med Mo Industripark AS om å leie arealer og produksjonsanlegg.

I tillegg til tilgang til eksisterende bygg og store, flate lagringsarealer hadde de behov for et effektivt kaianlegg.

Nå starter en hektisk periode fram til produksjonsstart tidlig i november. De første rørene vil ankomme til Rana Industriterminal i august, og disse vil være for å teste anlegg og produksjonsflyt.

I månedsskiftet oktober-november startet produksjonen for alvor. Da vil også hovedforsendelsen av rør skje, under hele produksjonstida frem til januar 2015. Skipene som frakter rørene hit vil være på om lag 30.000 tonnere. Og sommeren 2015 skal så rørene fraktes ut til feltet, der Polarled skal legges i sin trasse på 520 km fra Aasta Hansteen og ned til landanlegget i Møre og Romsdal.

Plan for anlegget

Produksjonsanlegget vil bli inne i kamstållagetet på Rana Industriterminal. I tillegg til ombygging av kamstållageret skal det bygges et bygg like ved, der rørene skal herdes i maksimum 12 timer.

Rørene vil bli tatt inn i produksjonen med truck fra hjørnet i sør, og så skal bearbeiding skje inne i kamstålbygget. Her blir rørene varmet opp, kontrollert for kvalitet, og eventuelle skader på antikorrosjonsbelegget vil bli reparert. Videre skal det legges armeringsstreng rundt rørene, før de blir belagt med coating. Dette er en form for betong som legges rundt, etter en spesiell metode. Anlegget vil derfor ha eget blandeanlegg for denne spesielle betongen, som er svært tørr sammenlignet med det som benyttes i bygg.

– Rør skal ikke rulle, de skal flyttes i lengderetningen. Rullende rør på 8 – 12 tonn representerer alltid en sikkerhetsfare. Derfor skal de beveges sakte, i lengderetningen, sier Nugteren.

Rørene får sitt belegg (coating) ved at dette påføres mens rørene føres videre gjennom anlegget mens de roteres. I hver ende vil det være 380 millimeter som ikke har coating. Før rørene legges ut til herding, vil endene renses for rester av betong. Etter herding i 50-60 grader C i maksimum 12 timer, og en siste inspeksjon, der hvert enkelt rør merkes med nummer og annen nøkkelinformasjon, er rørene klar for lagring fram til de skal transporteres ut på feltet.

 

Sikkerhet – først og fremst!

– Utfordringen er først og fremst sikkerhet. HMS står i høysetet for all virksomhet på anlegget, og det er svært stor fokus på sikkerhet både fra Wasco og fra Statoil.

Det er tunge gjenstander som skal behandles og flyttes. 50-60 mennesker skal jobbe der, og det er mange kjøretøy i aktivitet, sier Rik Nugteren.

Han forteller at system og prosedyrer for sikkerhet er helt sentralt i arbeidet, og det å ta vare på hverandre for å sikre dette og gode arbeidsforhold.

– Det blir travelt, og alt skal koordineres og stemme, i forholdet med egne mannskaper og underleverandørene, sier han.

Den andre utfordringen for Wasco er de korte tidsfristene. Fremdriften er viktig, og dette er ofte i konflikt med god sikkerhet.

– Derfor vil dette tas med stort alvor. Vi vet vi skal klare dette, og da trenger vi også hjelp fra alle leverandørene, sier Rik Nugteren.

Anlegget vil gi arbeid for mellom 50 og 70 personer. I tillegg kommer indirekte arbeid gjennom en rekke underleverandører. I perioden frem til produksjonsstart gjelder dette for de som skal utføre byggeoppdrag og montere maskiner. Senere vil det være behov for tjenester som vedlikehold, rengjøring, generelle forsyninger, og leveranse av vann, gasser og elektrisitet. De vil også ha et stort behov for tømmerstokker, som rørene skal legges på i lagringsperioden.

 

Viktig oppdrag

– Vi har stor tro på at vi får et best mulig resultat om vi jobber sammen som partnere, vi og våre underleverandører. Da har vi ei god framtid i Mo i Rana.

Dette er et oppdrag som betyr mye for oss, og for å vinne tillit og vise oss verdig som en god samarbeidspartner for Statoil.

Vi tror vi skal være her også om ti år! sier Rik Nugteren.

Han forteller at Wasco vanligvis jobber på prosjektbasis. Derfor har de en kjerne av egne folk som er fast ansatte, og disse jobber sammen med ansatte hos underleverandører.

– Vi driver en prosjektbasert virksomhet. Da bemanner vi ut fra prosjektenes varighet, sier han.

 

FAKTA:

Produksjonen vil pågå på dagtid.

Det legges opp til å belegge 150-175 rør per dag

I alt skal det belegges 500 km med rør, som har en diameter på 36 tommer

Det utgjør 40.000 stk. rør, hver på 12 meters lengde

Det tas inn til Mo Industripark en tonnasje på 330.000 tonn, og ut vil det skipes 540.000 tonn

Hvert rør som kommer inn veier mellom 8 og 12 tonn

Hvert rør som sendes ut veier mellom 12 og 20 tonn

 

Polarled legges ut i løpet av 3 til 4 måneder, fra sommeren 2015

Rørleggerne legger ut 800 rør per dag, som utgjør ti km om dagen.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_2_2013

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_3_2013

Del Del Del