Fv. Ordfører i Rana kommune Geir Waage, administrerende direktør i Mo industripark Arve Ulriksen, markedssjef i Mo industripark Jan Gabor og lufthavnsjef Flemming Berthelsen.

Mo Industripark kåret til nordnorsk vinner av Avinors Made in Norway pris

12 January, 2018 20:03 Del Del Del

Avinors prosjekt Made in Norway ble startet våren 2017 med mål om å løfte frem initiativer og bedrifter som sørger for verdiskapning både lokalt og nasjonalt i sitt virke. Rundt 1000 bidrag ble sendt inn og i hver region er det nå kåret en vinner. Mo Industripark as er kåret som vinner i Nord-Norge for sitt målrettede fokus på grønn industri gjennom programmet MIP Bærekraft.


– Vi kunne ikke vunnet en slik pris uten våre nære samarbeidspartnere Rana Gruber, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana, Glencore og Miljøteknikk Terrateam i Mo Industripark, vekstmiljøet i Rana som Kunnskapsparken Helgeland, Sintef Helgeland og Rana utviklingsselskap, og ikke minst Rana kommune og Nordland fylkeskommune på virkemiddelsiden, uttaler administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Oppmerksomhet som motiverer
– Denne prisen motiverer oss til å fortsette det gode arbeidet og jeg tror også det er en bekreftelse på hvor langt man kan nå ved samspill. Alt hadde sin begynnelse i vår satsing mot å bli en grønn industripark i verdensklasse, og prosjektet vårt MIP Bærekraft. Det er veldig hyggelig at vi får nasjonal oppmerksomhet for den jobben som er gjort, sier han.

MIP Bærekraft er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen på gjenvinning som har pågått over mange år i Mo Industripark. Prosjektet, som ble startet opp i 2015, har tre hovedområder; energieffektivisering, sirkulær økonomi og utslippsreduksjoner. Ambisjonen var å oppnå over 15 utviklingsprosjekter, styrke tilstedeværelsen av forskningsmiljø i regionen samt være en del av internasjonale prosjekter som søkte på EU midler, i tillegg til å få til to nyetableringer i parken, i løpet av en treårsperiode.

– Fremtidens konkurransekraft er grønn og de grønne løsningene er gjerne de som er mest lønnsomme da ressursutnyttelsen blir optimalisert. I tillegg er det viktig at industrien er i forkant av stadig strengere miljøreguleringer som har kommet de senere årene og som det vil være økende fokus på også i fremtiden. Dette har MIP Bærekraft-programmet vært med på å løfte frem. Nå har vi over 25 ferdigstilte, pågående og planlagte prosjekter som er et direkte resultat av MIP Bærekraft, forteller Ulriksen.

Har styrket regionens posisjon
– Programmet har også bidratt til etablering av Sintef Helgeland, som for øvrig er prosjektleder i MIP Bærekraft-programmet, og har i tillegg styrket innovasjons- og kompetansemeglingsarbeidet i regionen gjennom blant annet aktivt eierskap i både Sintef Helgeland og Kunnskapsparken Helgeland. Gjennom blant annet MIP Bærekraft har Mo Industripark as også vært en av flere bidragsytere for å etablere samt oppnå nasjonal ARENA-status for to klynger; Olje og gassnettverket Helgeland og Arctic Cluster Team (ACT).

Videre har programmet, sammen med andre aktører, jobbet frem etableringen av to Forskningssentre for miljøvennlig energi, såkalte FME’er, hvor det ene går på energieffektivisering i industriprosesser, og to BIA-nettverk (Forskningsrådets Brukerstyrt innovasjonsarena-nettverk) innen henholdsvis sirkulær økonomi og industriell innovasjon og konkurransekraft.

– Gledelig er det også at arbeidet har bidratt til etablering av selskap innen kraftproduksjon, tiltrukket seg datasenteraktører samt sørget for økt aktivitet for leverandørmiljøet i Mo Industripark, sier markedsdirektør i Mo Industripark as, Jan Gabor. Men vi har tilgjengelig areal og øvrig infrastruktur til nye selskaper som ønsker å være en del av en grønn industripark i verdensklasse, tilføyer Gabor.


Mobilisering i industrien
Enova har tidligere omtalt Mo Industripark som norgesmester innen energigjenvinning da vi gjenvinner mer enn 25 prosent av energien som årlig forbrukes i parken. I tillegg er ressursstrømmene i parken svært effektive, og et område som stadig er under forbedring. En bedrifts overskuddsmasse er en annens råstoff, noe som gjør Mo Industripark både mer konkurransedyktig og mer miljøvennlig.

– Jeg er svært stolt over at vi har lykkes så godt som vi har med flere av våre initiativer. Med dette programmet har vi gått bredt ut og industrien har virkelig mobilisert og lagt inn en solid innsats hele veien som nå gjør at vi har en god posisjon opp mot bransjeledende flaggskip. Dette har flere tunge aktører nasjonalt fått med seg og MIP løftes stadig frem som et eksempel til etterfølgelse av nasjonale politikere og næringslivsaktører. Også internasjonalt vekker MIP målrettede satsinger mot å bli en grønn industripark i verdensklasse interesse. Nå er vi kommet dithen at vi kan begynne å høste resultatene av det harde arbeidet og vi tror på god effekt utover gevinstene som allerede er hentet ut. Industrien fortjener all honnør og denne prisen er en svært hyggelig anerkjennelse av den innsatsen som er lagt inn, sier en fornøyd Ulriksen.

Landsdelens industrihovedstad langt fremme
– Mo industripark ligger både nasjonalt og internasjonalt langt fremme i det grønne skiftet, på bærekraft og sirkulær økonomi. Denne prisen bekrefter Mo industriparks posisjon og bekrefter at Mo i Rana er landsdelens industrielle hovedstad, så gratulerer så mye med prisen, utrykte ordfører i Rana kommune, Geir Waage under overrekkelsen.

Innovasjon Norge har vært samarbeidspartner på Made in Norway prosjektet sammen med Norsk Forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke. En fagjury med representanter fra samarbeidspartnere avgjorde de regionale vinnerne og folkets stemmer avgjorde folkets favoritt.

 

 

Del Del Del