Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, var invitert for å innlede om sirkulær økonomi på åpningsdagen under tittelen «Den enes avfall, den andres ressurs».

Mo Industripark om sirkulær økonomi på Enovakonferansen

2 februar, 2017 12:14 Del Del Del

Denne uken er nærmere 800 deltakere samlet i Trondheim til den årlige Enovakonferansen. I løpet av de siste årene har konferansen etablert seg som en av Norges aller viktigste energi- og klimakonferanser. Konferansen er også en viktig møteplass for industrien, og i år er temaet «Den nye økonomien».

Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, var invitert for å innlede om sirkulær økonomi på åpningsdagen under tittelen «Den enes avfall, den andres ressurs». I presentasjonen ble det lagt vekt på arbeidet som gjøres med energi- og sidestrømmer i Mo Industripark i dag, og ikke minst nye mål og hva som skal til for å nå disse. Med seg i salen hadde han Halvard Meisfjord fra Celsa Armeringsstål og Bjørn Heiland fra Glencore Manganese, og presentasjonen ble avrundet med en dialog rundt drivere og barrierer for å lykkes med en videreutvikling av en industriell sirkulær økonomi.

– En av de største barrierene er å betrakte bistømmer som spesialavfall, sier Bjørn Heiland i Glencore. Vi må ha ulike regler for håndtering i forbindelse med gjenbruk og deponering. Videre er et ugunstig avgiftsregime også et hinder i utviklingen av sirkulær økonomi, fordi det gjør gjenbruk ulønnsomt.

I Celsa Armeringsstål er gjenvinning kjernevirksomhet. Som Norges største gjenvinningsbedrift kan de gjerne holdes fram som et forbilde når det gjelder sirkulær økonomi.

– 98-99% av innsatsvaren vår er skrapjern, og vi utnytter co-gass fra Glencore i produksjonen, sier Halvard Meisfjord i Celsa. Videre sender vi biprodukter som glødeskall, slagg og støv inn i andres prosesser. Blant annet rødstøv som blir gjenvunnet til verdifull sink. Vi er offensive når det gjelder miljø og sirkulær økonomi, men for å lykkes er vi avhengige av en politikk som ser på sidestrømmer som en ressurstilgang. Da kan vi redusere behovet for utvinning av nye materialer.

Enova er en viktig støttespiller for flere av bedriftene i Mo Industripark for å få realisert prosjekter knyttet til energigjenvinning.

– I Mo Industripark har vi allerede kommet langt med systemer og prosesser som gir en god ressursutnyttelse og stor grad av gjenvinning, sier Arve Ulriksen i Mo Industripark AS. Potensialet er også stort for å ta dette videre og legge grunnlag for en optimal utnyttelse av energi- og sidestrømmer i industriparken. I tillegg er reduksjon av utslipp et viktig satsingsomårde, og vi har en nullvisjon.

Organisert i prosjektet MIP Bærekraft er det gjort en omfattende kartlegging av muligheter som tar Mo Industripark videre mot en sirkulær økonomi. Det jobbes for å utvikle nasjonal kompetanse innenfor sirkulær økonomi, og for å få etablert en pilot for gjenvinning av sidestrømmer. Det skal nå arbeide mot nye gjenvinningsmål på energi, fra 400 til 620 TWh årlig.

– Målet er selvfølgelig å beholde norgesmestertittelen Enova ga oss tidligere når det gjelder energigjenvinning, og det skal vi klare. Her blir en viktig samarbeidspartner SINTEF Energi, gjennom det nye forskningssenteret for fornybar energi, HighEFF. Her satser vi på at Mo Industripark blir en sentralt case når det gjelder energieffektivisering i industriklynger, avslutter Ulriksen.

 

Del Del Del