I 2014 produserte Mo Fjernvarme AS totalt 75,2 GWh fjernvarme. Gjenvunnet energi fra industrien i Mo Industripark sto for hele 99,1 prosent av dette.

Mo Industripark satser på bærekraft

29 februar, 2016 13:17 Del Del Del

Mo Industripark (MIP), den ledende industriparken i Nord-Norge, har valgt Gaia å utvikle og implementere bærekraftindikatorer for å vurdere bærekraften i produksjon og produkter i industriparken.

Dette skriver Gaia News i en artikkel på deres hjemmeside. Vi gjengir her hele artikkelen.

Mo Industripark omfatter over 100 selskaper, der de største har sin virksomhet innenfor metallindustri og gruvedrift.

Gaia og Mo Industripark AS planlegger å utvikle bærekraftindikatorer for industriparker i 2016. Bærekraftindikatorer gir bedrifter i industriparker et verktøy for å forbedre sin ressurseffektivitet og lønnsomhet, samt fakta og dokumentasjon i argumentasjonen. Med forbedret lønnsomhet i bedriftene og velprøvde bærekraft-beregninger, kan industriparker forbedre sin posisjon og tiltrekke seg nye selskaper til området, skriver Gaia.

– Slike bærekraftindikatorer kan blant annet hjelpe oss til å synliggjøre forskjeller i karbonutslipp gjennom hele produksjonslinjen og hele livssyklusen til et produkt, sier administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Mo Industripark har svært høy prioritet på gjenvinning, resirkulering og energieffektivitet. I mange år har Rana-industrien gjenvunnet og utvekslet mer enn 450 GWh energi i et gjennomsnittsår, som utgjør en fjerde av den totale elektriske energibruken. Overskuddsenergi fra ett selskap utnyttes som en ressurs av andre selskaper.

Mo Industripark har som mål å være en av verdens ledende industriparker i form av utslipp, energieffektivitet og gjenvinning/resirkulering. Mo Industripark AS har gjennom sin nye strategi styrket sitt fokus på bærekraft.

 

Verdensklasseambisjoner

– Mo Industripark skal være en av verdens ledende industriparker i form av utslipp til miljøet, energieffektivitet og gjenvinning, og dette må vises ved å fokusere på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekter. Det er slik vi har formulert det viktigste punktet for vår strategiplan, sier Arve Ulriksen.

– Den største av de globale utfordringene som påvirker oss direkte er klimautfordringen, noe som betyr at vi må restrukturere industri, transport, landbruk og forbruk for å få til en mer bærekraftig globalt miljø. Etter vårt syn krever fremtiden at vi aktivt fortsetter vår gjenvinnings- og miljøinnsats. Vi ønsker å bli en moderne, grønn, industriklynge i verdensklasse, legger Ulriksen til.

– Det er selskapene som er drivkraften for bærekraftig sirkulær økonomi. Det er derfor vi ønsker å hjelpe kunder som Mo Industripark for å finne nye forretningsmuligheter fra sirkulær økonomi. Verden forandrer seg raskt, og bærekraft er nå blant de viktigste målene også for tungindustri, sier Business Director Pekka Pokela fra Gaia.

 

For mer informasjon:

  • Pekka Pokela, Business Director, Gaia Consulting, tlf. +358 40 544 1582, e-post:
  • Pasi Rinne, styreleder, Gaia Consulting, tlf. + 358 400 464 127, e-post:
Del Del Del