Foto: Mo Industripark AS

Mo Industripark søker driftstekniker bygg

6 July, 2023 15:10 Del Del Del

Om stillingen

MIP Marked & Eiendom er en av tre driftsenheter i Mo Industripark as. Avdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av ca. 110.000 m2 bygg, 2600 mål tomter, veier, parkeringsområder, deponier og kaianlegg. Avdelingen har i dag 12 ansatte og hovedaktivitetene er utleie av næringsbygg og tomter, drift og vedlikehold, utvikling av tomtearealer og nybygg.

En av vår driftstekninkere går nå over i ny stilling i bedriften og vi søker vedkommendes etterfølger til interessante og utfordrende oppgaver i et konsern i vekst.

I MIP as vil du arbeide både for konsernet MIP og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge. Du vil arbeide i team med andre nøkkelpersoner i selskapet, være i direkte kontakt med leietakerne og ha en viktig servicefunksjon.

Som driftstekniker har du daglig oppfølging av drift og vedlikehold av bygg som i hovedsak er basert på bruk av innleide ressurser.

Fast stilling, heltid

Søknadsfrist 13. august 2023

Søk på stillingen her.

Vi søker deg som er:

 • Strukturert og proaktiv
 • Ser utfordringer der andre ser problemer
 • Ansvarsbesvisst, selvstendig, initiativrik og pålitelig
 • En lagspiller som er god til å bygge relasjoner og kommuniserer godt med ulike roller og personer

Arbeidsoppgaver

Dine oppgaver hos oss vil i hovedsak være:

•    Ledelse og oppfølging av innleide entreprenører og øvrige leverandører
•    Prosjektledelse ved ombygginger og vedlikehold
•    HMS, forebygging og oppfølging av innleide ressurser
•    Tilstandskontroll
•    Planlegging av vedlikehold

 

Foto: Mo Industripark AS

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en person som har:

•   Tømrerfagbrev eller annet byggfagbrev
•   Gjerne Mesterbrev eller Teknisk Fagskole
•   Erfaring fra eiendomsdrift, entreprenør eller annen relevant bransjeerfaring
•   God IT forståelse
•   Min. førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • En svært spennende jobb i et av Norges største industrikonsern i vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver i lag med høyt faglig kompetente medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid, god balanse mellom arbeid- og privatliv
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søk på stillingen her.

Spørsmål om stillingen

 • Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Produktleder Bygg Terje Gundersen på telefon 482 50 180, eller e-post
 • Søknadsfrist: 13.08.23
 • Les mer om oss på www.mip.no

Om oss

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. I Mo Industripark finner du om lag 110 bedrifter med til sammen 2500 ansatte. Totalt bruker industrien i parken nærmere 2 TWh med strøm i året. I tillegg gjenvinnes det energi tilsvarende over 400 GWh i året.

Vår visjon er å være en grønn industripark i verdensklasse. Vi forvalter, utvikler og drifter eiendom, infrastruktur, anlegg og utstyr. I tillegg legger vi til rette for ny industri, som både er viktig for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, og som skaper attraktive arbeidsplasser i Mo i Rana. Her finner du en stor bredde av industri som bruker hverandres biprodukter i egen produksjon, for eksempel overskuddsvarme og CO-gass. Norges største gjenvinningsbedrift, Celsa, resirkulerer stål tilsvarende to Eiffel-tårn i uka. Akkurat nå er FREYR Battery i gang med å bygge Norges første gigafabrikk for battericeller. Vi har også andre grønne industriprosjekter på gang, for eksempel innen karbongfangst, hydrogen og tilhørende prosessindustrietableringer.

Mo Industripark AS er organisert i tre driftsavdelinger med ansvar for alt fra industrivern og brannberedskap til IT og eiendomsutvikling. MIP-konsernet har fire datterselskap: Rana Industriterminal, Mo Fjernvarme, MIP Miljøkraft og Svabo Industrinett. Totalt har konsernet omtrent 130 ansatte, hvorav i overkant av 60 jobber i MIP AS. For mer informasjon om oss se våre nettsider: www.mip.no

Del Del Del